Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami

Właśnie ruszył  program mający na celu wsparcie rolników, którzy w swoich gospodarstwach chcą zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Kiedy składać wnioski? Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. Kto może ubiegać się o wsparcie? rolnicy prowadzący chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Kto...

“Inwestycje maj\u0105ce na celu ochron\u0119 w\u00f3d przed zanieczyszczeniem azotanami pochodz\u0105cymi ze \u017ar\u00f3de\u0142 rolniczych”

Już tylko do 25 lutego 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Kto może skorzystać z pomocy? a....