Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami

Właśnie ruszył  program mający na celu wsparcie rolników, którzy w swoich gospodarstwach chcą zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Kiedy składać wnioski?

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

  • rolnicy prowadzący chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Kto NIE może skorzystać z programu?

  • osoby mające fermy drobiu powyżej 40 tys. stanowisk
  • właściciele chlewni powyżej 2 tys. stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Jedno gospodarstwo może otrzymać max. 100 tys. zł, co stanowi do 60% kosztów kwalifikowanych (dotyczy młodego rolnika) lub 50 % kosztów kwalifikowanych (pozostali rolnicy).

Jakie inwestycje można zrealizować?

Pomoc jest przyznawana na zrealizowanie inwestycji mających na celu dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, m. in.:

  • budowa, przebudowa lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych
  • budowa, przebudowa płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych
  • budowa, przebudowa, zakup zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek (dotyczy młodych rolników)
  • zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, można je będzie także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

Więcej informacji:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-100-tys-zl-na-zabezpieczenie-wod-przed-azotanami.html

 

 

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ