Zabieg T0 w ochronie zbóż ozimych

Ochrona upraw roślinnych to zadanie wymagające kompleksowego podejścia. Poszczególne zabiegi warto odpowiednio zaplanować, oceniając wcześniej stan roślin oraz zagrożenia, które mogą się pojawiać. W przypadku zbóż ozimych wskazuje się na konieczność stosowania serii działań ochronnych, w terminach określanych jako T0, T1, T2 i T3. W praktyce pojawiają się różne opinie co do tego, ile takich zabiegów należy zastosować, kiedy to zrobić i przy użyciu jakich środków.

T0_chronić

Poniżej przyjrzymy się temu, jakie czynności ochronne, warto wykonać w terminie T0. Podpowiemy także, jakie może przynieść to efekty.

Zabiegi w terminie T0

T0 to określenie terminu wykonywania określonych zabiegów w uprawach zbóż ozimych. Przypada on w okresie wczesnego rozwoju, gdy dana roślina osiągnie fazę krzewienia BBCH-21. Ma on na celu ochronę zdrowia roślin, dzięki czemu są one w stanie lepiej znieść zimę. Warto jednak zaznaczyć, że precyzyjny czas trwania tej fazy jest umowny. Zaś sama konieczność stosowania w tym terminie zabiegów bywa poddawana dyskusji. Pomimo tego, iż działania ochronne w okresie T0 uważa się za dobrą praktykę, to o konieczności ich realizacji decyduje kilka warunków. Wśród nich wskazuje się m.in. na:

  • osiągnięcie przez zboże określonej fazy rozwoju;
  • sprzyjające warunki glebowe (odpowiednia wilgotność);
  • dobowa temperatura, pozwalająca na pobieranie fungicydu;
  • wystąpienie nasilenia objawów powodowanego przez sprawcę choroby, który przekracza określony, ekonomiczny próg szkodliwości.

Ostatni z tych warunków jest szczególnie istotny, ponieważ odpowiada on za uzasadnienie zastosowania określonego zabiegu. Całościowa ocena wymaga natomiast regularnej obserwacji, zarówno w zakresie prób oszacowania potencjalnego zagrożenia, jak też  dogodnych warunków pogodowych do jego przeprowadzenia. Należy jednak mieć na uwadze, iż brak zrealizowania odpowiednich zabiegów jesienią. W przypadku, gdy okaże się, iż były wskazane – wymagać będzie korekt w okresie wiosennym.

herbicydowa_pole

Jakie korzyści dają zabiegi w terminie T0

Każdy zabieg ochronny wiąże się z określonymi kosztami, dlatego przed przystąpieniem do niego warto ocenić potencjalne korzyści, które może nam przynieść. Proces ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku działań wykonywanych w okresie T0, które – jak wcześniej wspominaliśmy – nie wszyscy uważają za niezbędne.

Oceniając potencjalne zalety wykonywania opisywanej serii zabiegów warto mieć na uwadze, że wcześnie wysiewane zboża mogą być narażone na różnego rodzaju choroby. Wśród najpopularniejszych wskazuje się na:

  • mączniaka prawdziwego;
  • rdzę;
  • septoriozę;
  • rynchosporiozę;
  • plamistość siatkową.

Odpowiednio chronione rośliny poza uniknięciem ryzyka rozwoju choroby, mają również lepsze warunki do zimowania, co zwiększa ich potencjał plonowania.

Kolejną zaletą realizacji dobrze zaplanowanej ochrony fungicydowej w terminie T0, jest możliwość ograniczenia i rozłożenia w czasie prac w terminach T1, T2, czy T3. Odpowiednio zastosowane środki ochronne pozwalają bowiem ocenić dalszy kierunek postępowania i lepiej zaplanować kolejne zadania, wykonywane w okresie T1. W niektórych przypadkach, należycie zrealizowana jesienna ochrona fungicydowa umożliwia pominięcie powtórzenia zabiegu w okresie T1. Należy jednak pamiętać, iż przed podjęciem decyzji należy dokładnie zlustrować uprawę i zweryfikować potencjalne zagrożenia.

T0_szkło_powiększające

Jakie preparaty mogą nam pomóc w zabiegach?

W ostatnim punkcie przybliżmy kilka produktów, które pomogą zrealizować skuteczny zabieg fungicydowy w fazie T0. W tym zakresie warto podkreślić rolę preparatów miedziowych, które już od lat są docenianym sposobem na ochronę roślin przed grzybami. Szczególnie ważne staje się dobranie odpowiedniej formuły, czego przykładem mogą być środki bazujące na miedzi systemicznej lub miedzi nawozowej.

Jednym z wartych uwagi produktów, opierających swoje działanie na miedzi w postaci trizasadowego siarczanu miedzi jest Cuproxat 345 SC. To środek grzybobójczy w formie koncentratu do rozcieńczania z wodą. Charakteryzuje się działaniem kontaktowym i zalecany jest do zapobiegawczego stosowania w uprawach między innymi ziemniaków, chmielu, roślin sadowniczych i warzywnych. Skład oraz prosta forma sprawia, że środek ten skutecznie chroni przed grzybami i chorobami bakteryjnymi.

Innym z wartych uwagi produktów jest Tern 750 EC, czyli fungicyd do zbóż na bazie fenpropidyny. Jest to preparat stworzony w celu ochrony i zwalczania chorób grzybiczych i bakteryjnych, w tym m.in. mączniaka prawdziwego rdzy żółtej i brunatnej oraz rynchosporiozy. Jego zasadniczą zaletą jest możliwość stosowania do szerokiej grupy zbóż, również ozimych. Przy tym produkcie warto zastosować wspomagacz w postaci środka z grupy triazoli np. Micosar 60 SL, Protendo 300 EC.


Podsumowując należy podkreślić, iż dobrze przemyślany zabieg ochrony fungicydowej przeprowadzony w okresie T0 może przynieść szereg korzyści. Pozwala on bowiem zarówno zabezpieczyć uprawę, jak również stwarza szansę na ograniczenie nakładów pracy wiosną. Niezależnie od zastosowanego preparatu warto również pamiętać o tym, by środki ochrony roślin stosować z zachowaniem środków ostrożności i stosować się do zaleceń producenta.

Przeczytaj także:

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ