Zabiegi fungicydowe w zbożach

Najważniejsze zabiegi fungicydowe w zbożach

zboże_fungicydy

Choroby grzybowe są ogromnym zagrożeniem dla roślin uprawnych przez cały okres ich wegetacji. Szczególnie duże straty powodują w uprawach zbóż. Powodują straty w plonach oraz obniżają bezpośrednio powierzchnię asymilacyjną liści i kłosów. Na skutek czego dochodzi do zdrobnienia ziarna i spadku ilości ziaren w kłosie. Ochronę przed nimi zapewnia zaprawiony materiał siewny i profilaktyka, ale przede wszystkim prawidłowe zabiegi fungicydowe. Należy możliwie szybko rozpocząć zwalczanie chorób, wykonując zabiegi ochronne, wykorzystując do tego szeroką paletę zarejestrowanych na rynku fungicydów.

Ochrona fungicydowa, w zależności od rodzaju i gatunku uprawy, obejmuje jeden, dwa lub trzy zabiegi fungicydowe np w zbożach. Tradycyjnie, ze względu na kolejność ich stosowania, mają one określenia T1, T2 i T3. W przypadku występowania długiej i ciepłej zimy (jak w tym sezonie) wykonuje się także zabieg T0.

Zabiegi fungicydowe T1 w zbożach

Na zbożach ozimych już jesienią można zaobserwować pierwsze objawy porażenia przez choroby grzybowe, ale aplikację fungicydów zaczyna się od zabiegu T1 wkrótce po ruszeniu wiosennej wegetacji. Zabieg T1  chroni przed grzybami- chorobami atakującymi części roślin znajdujące się tuż nad ziemią.  T1 ma na celu zwalczyć najgroźniejsze choroby po zimie. Są to: mączniak prawdziwy, septorioza, rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza, łamliwość źdźbła oraz pleśń śniegowa. Zabieg T1 uznajemy za konieczny – i należy go przeprowadzić jak najszybciej, optymalnie w fazie pierwszego kolanka, a czasem przy wilgotnej pogodzie wcześniej – w fazie początku strzelania w źdźbło.

Zabieg T1 wykonuje się najwcześniej w fazie krzewienia (BBCH 29). Optymalny termin to początek strzelania w źdźbło (BBCH 30) i faza pierwszego kolanka (BBCH 31), a ostatni to faza drugiego kolanka (BBCH 32).

Zabiegi fungicydowe T1 w zbożach – środki jednoskładnikowe

 • UNIX 75 WG (cyprodynil 750 g/kg)
  • działanie: łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy, mączniak prawdziwy, septorioza liści, brunatna plamistość liści
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima i jęczmień ozimy
  • dawkowanie: 0,7-1 kg/ha
 • KENDO 50 EW (cyflufenamid 50 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy
  • dawkowanie: 0,3 l/ha
 • ORIUS EXTRA 250 EW (tebukonazol 250 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów
  • rejestracja w zbożach: jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica ozima
  • dawkowanie: 1 l/ha
 • TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW (tebukonazol 250 g /l)
  • działanie: mączniak prawdziwy, septoriozy na liściach, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima
  • dawkowanie: 1 l/ha
 • TERN 750 EC (fenpropidyna 750 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy
  • dawkowanie: 0,75 l/ha
 • TAZER 250 SC (azoksystrobina 250 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary
  • dawkowanie: 1 l/ha
 • AZOKSAR SUPER 250 SC (azoksystrobina – 250 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy, brunatna plamistość, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, jęczmień ozimy i jary
  • dawkowanie: 0,8//ha

Zabieg T1 – produkty wieloskładnikowe

 • WIRTUOZ PRO (protiokonazol – 200 g/l, proquinazyd – 50 g/l)
  • działanie: łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, jęczmień jary
  • dawkowanie: 0,75 – 1,0 l/ha
 • INPUT TRIPLE (proquinazyd (związek z grupy chinazolin) – 40 g/l, protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 160 g/l, spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 200 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary ,pszenica jara, pszenżyto jare
  • dawkowanie: 1-1,2 l/ha
 • BUSHIDO PAK (PUSHI + KENDO 50 EW) (cyflufenamid –związek z grupy fenyloacetamidów -50 g/l, piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) -200 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rdza żółta, rdza żółta zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
  • rejestracja w zbożach: pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary
  • dawkowanie: Bushido 0,625 l/ha + Kendo 0,125 l/ha
 • TURBO PAK (TERN 750 EC + PLEXO) (fenpropidyna związek z grupy morfolin – 750 g/l, metkonazol – 60 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza paskowana liści
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy
  • dawkowanie: Tern 0,4 l/ha + Plexeo 0,8 l/ha
 • DELARO FORTE (protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 93,3 g/l (8,72%), spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 107 g/l (10,0%), trifloksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 80 g/l (7,48%)
  • działanie: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
  • rejestracja w zbożach:   pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto ozime
  • dawkowanie: 1,5 l/ha

Kolejny zabieg – faza liścia flagowego czyli T2

Zabieg T2 wykonujemy  najczęściej w fazie BBCH 37-39. To faza liścia flagowego. Zabieg wykonywany jest zapobiegawczo w celu ochrony górnych liści przed grzybami. Liść flagowy i pod flagowy to ostatnie liście wykształcony przez roślinę. Wymagają ogromnej troski i bardzo skutecznej ochrony grzybowej. Są to bowiem organy asymilacyjne. Od ich niezakłóconego rozwoju zależy wielkość plonu. Zabieg ochronny T2 zwalcza rdzę brunatną, rdzę żółtą, mączniaka prawdziwego, septoriozę paskowaną liści czy brunatną plamistość liści oraz inne groźne choroby liści.

Środki na zabieg T2 – środki jednoskładnikowe

 • TAZER 250 SC (azoksystrobina 250n g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary
  • dawkowanie: 0,8 -1 l/ha
 • AZOKSAR SUPER 250 SC (azoksystrobina 250n g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, jęczmień ozimy i jary
  • dawkowanie: 0,8 -1 l/ha
 • ORIUS EXTRA 250 EW (tebukonazol 250 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów
  • rejestracja w zbożach: jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica ozima
  • dawkowanie: 1 l/ha
 • TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW (tebukonazol 250 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima
  • dawkowanie: 1 l/ha
 • MICOSAR 60 SL (metkonazol 60 g/l)
  • działanie: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima i pszenica jara
  • dawkowanie: 1,2 – 1,5 l/ha

Środki na zabieg T2 przeciwgrzybowy- środki wieloskładnikowe

 • MICOSAR BOX (TARCZA ŁAN 250 EW + MICOSAR 60 SL) (tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 250 g/l, metkonazol (substancja z grupy triazoli) – 60 g/l (6,7 %)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów, rynchosporioza zbóż
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, pszenica jara
  • dawkowanie: Tarcza Łan Extra 0,5 – 0,75l/ha + Micosar 0,7-1,5 l/ha
 • TOKAMA (protiokonazol – 125 g,/l tebukonazol – 125 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare,jęczmień jary ,jęczmień ozimy, żyto
  • dawkowanie: 0,75-1 l/ha
 • ELATUS ERA (benzowindyflupyr 75 g/l, protiokonazol 150 g/l)
  • działanie: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści
  • rejestracja w zbożach:  pszenica ozima i jara, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto ozime i żyto ozime
  • dawkowanie: 1 l/ha
 • DELARO FORTE (protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 93,3 g/l (8,72%), spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 107 g/l (10,0%), trifloksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 80 g/l (7,48%).
  • działanie: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
  • rejestracja w zbożach:   pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto ozime
  • dawkowanie: 1,5 l/ha

Jakie produkty wieloskładnikowe można zastosować w zabiegu T2?

 • INPUT TRIPLE (proquinazyd (związek z grupy chinazolin) – 40 g/l, protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 160 g/l, spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 200 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary ,pszenica jara, pszenżyto jare
  • dawkowanie: 1-1,2 l/ha
 • BUSHIDO PAK (BUSHI + KENDO 50 EW) (cyflufenamid –związek z grupy fenyloacetamidów -50 g/l, piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) -200 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rdza żółta, rdza żółta zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
  • rejestracja w zbożach: pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary
  • dawkowanie: Bushido 0,625 l/ha + Kendo 0,125 l/ha
 • SOLIGOR 425 EC (protiokonazol 53 g/l, spiroksamina 224 g/l, tebukonazol 148 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto
  • dawkowanie: 1 l/ha

Faza kłoszenia – kiedy zabieg T3?

Zabieg T3 wykonujemy po fazie kłoszenia – gdy zboża są wykłoszone. (BBCH 51–59). Substancje wykorzystywane w tym zabiegu mają na celu zabezpieczenie kłosa i uzyskanie lepszego ziarna. Kłosy i górne liście upraw zbożowych powinny być wolne od chorób grzybowych aż do fazy dojrzewania. Ostatni zabieg grzybobójczy zwalcza przede wszystkim grzyby z rodziny Fusarium i chroni zboża przed skażeniem mykotoksynami i chorobami kłosów. Fungicydy podczas ochrony T3 mają również chronić liśc flagowy i podflagowy przed porażeniem, aż do momentu naturalnego zamierania.

Środki na zabieg T3 przeciwgrzybowy- środki jednoskładnikowe

Środki na zabieg T3 przeciwgrzybowy- środki wieloskładnikowe

 • SOLIGOR 425 SC (protiokonazol 53 g/l; spiroksamina 224 g/l; tebukonazol 148 g/l)
  • działanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów
  • rejestracja w zbożach: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto
  • dawkowanie: 0,8-1 l/ha

Do infekcji patogenicznej upraw dochodzi nie tylko jesienią lecz również wiosną. Przy zaobserbowaniu pierwszych objawów choroby należy działać szybko. Pamiętajmy, zabiegi fungicydowe w zbożach należy wykonywać przy odpowiedniej temperturze oraz porze dnia, by chronić owady. Przed kazdym użyciem środków ochrony roślin przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania danego środka.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ