Szkodniki w kukurydzy – jak skutecznie z nimi walczyć?

Popularność upraw kukurydzy w Polsce jest powodem zwiększenia się liczby szkodników. Przez dłuższy czas niektóre z nich – przykładowo stonka kukurydziana – zwalczane były kwarantannowo, przez co w regionach, gdzie stwierdzono ich występowanie zakazane były uprawy roślin, na których mogły żerować. Obecnie nie stosuje się już tego typu restrykcji, co jest wynikiem rozwoju agrotechniki oraz zwiększenia skuteczności środków ochrony roślin.

szkodniki_pole_kukurydzy

W naszym artykule opisujemy jakie szkodniki zagrażają uprawom kukurydzy, a także wskazujemy sposoby na ich zwalczanie.

Szkodniki zagrażające uprawom kukurydzy

Według niektórych opinii szkodniki są odpowiedzialne za niemal 10 procent strat plonu w zakresie kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę oraz nawet 20 procentowe straty, w uprawach przeznaczonych na ziarno. Szacuje się, że obecnie istnieje nawet do 50 gatunków stanowiących zagrożenie dla plantacji kukurydzy, a do najgroźniejszych z nich należą drutowce, ploniarka zbożówka, stonka kukurydziana, mszyce oraz omacnica prosowianka.

Ploniarka zbożówka

Jednym najpowszechniej występujących szkodników kukurydzy jest ploniarka zbożówka. To czarno-żółty owad z przezroczystymi skrzydłami o szarawym odcieniu i tęczowym połysku. Samice osiągają rozmiary od 1,8-2mm, natomiast samce 1,5-1,7mm. Największe szkody powodują larwy tego owada, których długość wynosi ok 4,5 mm.

szkodniki_plonówka

Objawy żerowania tego szkodnika w kukurydzy widoczne są już w fazie 4-5 liści. Podczas obserwacji można zauważyć skrócone, zbite i nieregularne liście na których często występują pęknięcia. W niektórych przypadkach, uszkodzeniu może ulec także stożek wzrostu.

Warto też podkreślić, że ploniarka zbożówka występuje również w innych zbożach, gdzie jej muchówki można zaobserwować w fazie 2-3 liści. W tym przypadku, owad ten żeruje głównie w pędach w czasie krzewienia, przez co rośliny mogą zamierać.

Stonka kukurydziana

Kolejnym ze szkodników, powodującym duże szkody jest stonka kukurydziana. Są to chrząszcze, których długość wynosi przeciętnie od 4,2 mm do 6,8 mm. Zabarwienie ich ciała jest zmienne i najczęściej oscyluje wokół różnych odcieni żółci, zieleni oraz koloru pomarańczowego. Larwy stonki kukurydzianej są wydłużone i mają białą barwę.

szkodniki_stonka

Stonka powoduje kilka rodzajów uszkodzeń. Larwy żerują bowiem w glebie uszkadzając zewnętrzne tkanki korzonków, natomiast dorosłe owady odżywiają się głównie pyłkiem i często przegryzają znamiona kolb, a także uszkadzają blaszki liści.

Należy też podkreślić, że w niektórych regionach kraju chrząszcze stonki kukurydzianej zaczynają powodować szkody również na uprawach warzyw dyniowatych, jak ogórki, dynie, czy arbuzy. Atakują kwiaty, przez co rośliny nie zawiązują owoców. Niektórzy specjaliści spodziewają się też, że owad ten w niedługim czasie może stworzyć zagrożenie również dla innych roślin, jak np. pszenica, czy soja.

Omacnica prosowianka

Ostatnim ze szkodników o których warto wspomnieć jest omacnica prosowianka. Jest to motyl, którego długość wynosi do 15 mm u samic oraz ok. 12 mm u samców. Gąsienice przechodzą przez pięć stadiów larwalnych i osiągają od 1-2 mm do ok. 19-25 mm. Ciało tego owada jest barwy brunatnożółtej ze słabo widocznymi, brązowymi plamkami.

szkodniki_omacnica

Uszkodzenia powodowane są przede wszystkim przez gąsienice, które w blaszkach liściowych wyjadają niewielkie otworki. Często wgryzają się przy tym w nerw liścia, przez co powodują jego obsychanie. Szkodnik ten wyjada także pylniki i formujące się ziarniaki, wgryzając się w kolbę. Gąsienice ukryte są z reguły w resztkach pożniwnych, przez co w walce z tym zagrożeniem, ważne staje się ich dokładne usuwanie.

Nawożenie kukurydzy, a ochrona przed szkodnikami

Ochrona kukurydzy przed szkodnikami jest zadaniem wymagającym holistycznego podejścia. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają zabiegi agrotechniczne, w tym nawożenie. Wpływa ono w istotny sposób na wysokość i jakość plonu, a także zwiększa tolerancję roślin na porażenie przez choroby i żerowanie szkodników. Czym jednak nawozić kukurydzę?

szkodniki_kukurydza

Podstawowym mikroskładnikiem w tym zakresie jest oczywiście azot. Jest to najbardziej plonotwórczy składnik, który decyduje o wielkości i jakości plonu. Poza nim, warto też zadbać o to, by kukurydza miała zapewniony odpowiedni poziom takich mikroelementów, jak:

  • cynk – pozwalający roślinie wykształcić duży, sprawny system korzeniowy, a także umożliwiający efektywne przyswajanie azotu oraz wody;
  • bor – wpływający na żywotność pyłku i zawiązywanie ziarniaków;
  • fosfor – mający znaczenie dla rozwoju systemu korzeniowego, gospodarki energetycznej, a także wytwarzania kwiatów i ziarna;
  •  potas – odgrywający dużą rolę w procesie fotosyntezy i transporcie asymilatów, a także gospodarce wodnej.

Podczas nawożenia kukurydzy poszczególnymi mikroskładnikami, warto też pamiętać o analizie warunków glebowych. Znajomość podstawowych parametrów występujących na danym stanowisku, pozwoli bowiem dobrać prawidłowe dawki nawozów.

W jaki sposób zadbać o kukurydzę?

Planując działania ochronne upraw kukurydzy warto pamiętać ważnych zasadach związanych m.in. z planowaniem uprawy i doborem stanowiska, nawożeniem, obserwacją, a także odpowiednio wczesną interwencją w przypadku, gdy stwierdzimy pojawienie się zagrożenia.

W działaniach związanych ze zwalczaniem szkodników pomóc mogą nam specjalistyczne środki, jednak warto pamiętać o tym, by odpowiednio dobrać je do rodzaju zagrożenia.

Leptosar 200 SL

leptosar_szkodniki

Przykładem preparatu, który może pomóc nam w walce ze szkodnikami kukurydzy jest Leptosar 200 SL od firmy Ciech Sarzyna. Jest to środek przeznaczany do stosowania nalistnego, pozwalający na zwalczanie szerokiej grupy szkodników. Do działania wykorzystuje acetamipryd, który jest substancją czynną z grupy neonikotynoidów, a więc silnej neurotoksyny oddziałowującej na układ nerwowy. Warto podkreślić, że środek ten charakteryzuje się wysoką selektywnością, co korzystnie wpływa na owady pożyteczne.

Coragen 200 SC

coragen_szkodniki

Kolejnym z wartych uwagi preparatów jest Coragen 200 SC od firmy FMC, który do działania wykorzystuje Chlorantraniliprol. Jest to środek owadobójczy w formie koncentratu, który działa zarówno powierzchownie, jak i wgłębnie. Należy podkreślić, że Coragen 200 SC jest też środkiem o działaniu selektywnym, a więc powstałym z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa dla owadów pożytecznych.

Mospilan 20 SP

mospilan_szkodniki

Szkodniki występujące w kukurydzy często poszerzają swój zakres działania również na inne zboża i warzywa. W konsekwencji poszukując środka ochrony roślin, warto zwrócić uwagę na Mospilan 20 SP. Jest to środek owadobójczy na bazie acetamiprydu, który przeznaczony jest do stosowania w uprawach sadowniczych, rolniczych, warzywnych oraz szkółkach drzew. Podobnie, jak poprzednie preparaty Mospilan 20 SP również jest produktem o działaniu selektywnym, a więc bezpiecznym dla owadów zapylających. Trzeba też zaznaczyć, że środek ten charakteryzuje się z jednej strony natychmiastowym efektem, a z drugiej długim okresem działania, zabezpieczając plantację przez wiele dni.

Podsumowując warto podkreślić, że uprawa kukurydzy wiąże się z wieloma wyzwaniami, wśród których jednym z najważniejszych staje się zabezpieczenie roślin przed szkodnikami. W tym celu – poza nawożeniem i zabiegami agrotechniki – można również polegać na sprawdzonych preparatach. Stosując je trzeba jednak pamiętać że ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem należy natomiast zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie oraz specyfiką produktu.

Więcej szczegółów o środkach ochrony roślin przedstawią nasi doradcy. Zapraszamy do kontaktu.

Przeczytaj także o uprawie kukurydzy w systemie pasowym:

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ