MZURI Pro Til – głęboko uprawiamy wąskie pasy

System uprawy pasowej w technologii MZURI Pro-Til zapewnia optymalne środowisko do wzrostu i plonowania roślin. Technologia MZURI ProTil polega na uprawie tylko wąskich pasów gleby, w których wysiewane są nawóz i nasiona. Resztki pożniwne pozostają w nieuprawianych międzyrzędziach. Krótko mówiąc pozwala to zatrzymać wodę i chronić materię organiczną, w celu poprawy struktury, żyzności i produkcyjności gleby. Jest to możliwe tylko ze specjalnie zaprojektowanymi zębami uprawowymi oraz unikalnymi redlicami siewnymi. Co więcej, redlice te pracują wyłącznie w uprawianych pasach gleby, gdzie umieszczane są nasiona roślin.

mzuri protil

Agregaty MZURI Pro-Til

Agregaty MZURI pozwalają nie tylko uprawiać pasy roli, ale podczas jednego przejazdu wnosić do gleby nawozy mineralne, wysiewać nasiona rośliny uprawnej, a także aplikować mikrogranulaty, niektóre środki ochrony roślin lub nasiona międzyplonu. Takie przygotowanie pola i siew można więc nazywać „technologią jednego przejazdu”. Praca kolejnych elementów roboczych maszyny tworzy strefy gleby o zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych.

pole_uprawa pasowa

Agregaty MZURI to maszyny uniwersalne, które pozwalają na siew wszystkich roślin zbożowych, rzepaku, strączkowych, kukurydzy, soi, słonecznika, lnu, maku, konopi i innych. Siew różnych gatunków roślin można przeprowadzić jednym agregatem, który w prosty sposób przezbraja się w odpowiednie sekcje do siewu punktowego.

System MZURI Pro-Til umożliwia uprawę wąskich pasów gleby, aplikację nawozów na całej głębokości uprawianego pasa oraz siew nasion na kontrolowanej głębokości w jednym przejeździe po zbiorze przedplonu. Zęby-łapy uprawowe, jak również koła zagęszczające są rozmieszczone na przemian w dwóch rzędach dając dużo miejsca na przepływające resztki pożniwne. Zęby uprawowe i redlice siewne są włączone w niezależne układy hydrauliczne, które zapewniają równomierne ciśnienie na każdej sekcji. Umożliwia to dokładną głębokość pracy.

MZURI Pro-Til to korzyści dla Ciebie i środowiska

Strefa A – Spulchnianie i nawożenie

Ząbkowane kroje talerzowe rozcinają słomę i inne resztki pożniwne znajdujące się na powierzchni gleby. Ząb głęboszujący uprawia pas gleby, odsuwa resztki pożniwne na obie strony uprawionego pasa, aplikuje nawóz mineralny. W ten sposób gleba w tym pasie jest dobrze spulchniona, wilgotna, bez resztek roślinnych na powierzchni. Precyzyjne umieszczenie nawozu tylko w uprawionej przestrzeni gleby pozwala zmniejszyć jego dawkę i zapewnia roślinom dostępność składników pokarmowych od początku wegetacji.

mzuri_select

Strefa B – Zagęszczenie

Unikalną i ważną właściwością konstrukcji agregatów MZURI stanowi to, że cała masa maszyny jest równomiernie rozłożona na wszystkie uprawiane pasy. W ten sposób możliwe jest powtórne zagęszczenie spulchnionej gleby i likwidację przestrzeni powietrznych, co umożliwia precyzyjną głębokość siewu oraz korzystne warunki do kiełkowania nasion i rozwoju systemu korzeniowego roślin.

Strefa C – Siew

Redlice siewne każdej sekcji pracują całkowicie niezależnie od elementów spulchniających glebę. Dzięki czemu zapewnia to łatwą regulację, doskonałe kopiowanie terenu i stałą kontrolę głębokości siewu. Każda redlica za pomocą układu hydraulicznego wywiera odpowiedni nacisk na koło kopiująco-ugniatające, regulujące głębokość siewu. Gwarantuje to precyzję rozmieszczenia nasion a także doskonałe warunki wodno-powietrzne w miejscu ich kontaktu z glebą. Podsumowując, nasiona czy ziarno kiełkują szybko oraz równomiernie.

Najważniejsze cechy MZURI Pro-Til

  • zęby uprawowe zabezpieczone hydraulicznie
  • zmienna ilość wysiewu
  • jedno- i dwurzędowe redlice siewne
  • wentylator napędzany hydraulicznie
  • czujnik przepływu nasion
  • hydrauliczny znacznik przejazdu
  • regulowana hydraulicznie brona zagarniająca
  • półpneumatyczny dozownik
  • komputer zarządzający RDS Artemis
  • niezależne wahliwe ramiona z redlicami wysiewającymi, zabezpieczone hydraulicznie, połączone z regulowanym kołem dociskowym
specyfikacja_mzuri

Chciałbyś wiedzieć więcej o tych maszynach? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. Z pewnością dopasują maszynę najbardziej odpowiednią do profilu Twojego gospodarstwa.

Źródło: mzuriworld.com

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ