Zabieg herbicydowy a ochrona zbóż ozimych

Zabieg herbicydowy w zbożach ozimych – na czym polega i jak wykonać go poprawnie?

W celu utrzymania i uzyskania maksymalnej produktywności w okresie wegetacji zbóż ozimych ważne są środki ochrony upraw przed szkodliwymi organizmami. Wśród nich ważne są działania mające na celu ograniczenie liczby chwastów, które mogą powodować znaczne straty w plonie. Koncepcja zwalczania chwastów w uprawach powinna mieć na celu maksymalne ich zniszczenie. Podejście to zakłada wprowadzenie zabiegów herbicydowych w zbożach ozimych.

zboze_pole_

Zabieg herbicydowy w zbożach ozimych – na czym polega?

Koncepcja ochrony upraw zbóż ozimych herbicydami powinna zawierać wszystkie możliwe metody i opcje zwalczania chwastów. Zastosowanie jesienią po siewie nie jest wyjątkiem. Nie należy lekceważyć roli tych zabiegów, gdyż mniejsza ilość chwastów w określonych warunkach na wiosnę może nie zapewnić wysokiej skuteczności stosowanych herbicydów. Ograniczeniem stosowania herbicydów pod zboże ozime wiosną nie da się rozwiązać problemu zanieczyszczenia siewu roślin. Ignorowanie chemicznych środków ochrony roślin jesienią stwarza dogodne warunki do wzrostu i konkurencji chwastów wieloletnich i jednorocznych zimujących z uprawą. Tak więc w systemie ochrony konieczne jest uwzględnienie zwalczania chwastów jesienią w celu wyeliminowania ich szkodliwości przy wysiewie roślin wiosną po wznowieniu wegetacji. Zabieg herbicydowy w zbożach ozimych zapewnia doskonałą kontrolę chwastów przy minimalnym wpływie na uprawę.

Zabieg herbicydowy w zbożach ozimych – jak wykonać go poprawnie?

Przy stosowaniu herbicydów należy wziąć pod uwagę: zróżnicowane podejście do każdego pola, uwzględnienie fazy upraw ozimych, składu gatunkowego, zachwaszczenia i warunków temperaturowych. Na osłabione uprawy, gdzie będą korzystniejsze warunki dla wiosennych chwastów, trzeba poczekać na ich kiełkowanie. Należy pamiętać, że większość herbicydów można stosować w fazie krzewienia zboża ozimego. Skuteczność nalistnych zabiegów herbicydowych w zbożach ozimych jest uzależniona od wyboru środka, warunków siedliskowych i terminowego przeprowadzenia zabiegu. Poprawność techniczna przeprowadzenia zabiegu herbicydowego jest bardzo ważna. Do oprysku trzeba użyć prawidłowo skalibrowanego opryskiwacza, który gwarantuje konieczny wydatek cieczy na ha. Najczęściej stosowany jest oprysk średniokroplisty przy wydatku cieczy od 200 do 300 l/ha.

Rozpoznanie zagrożenia zachwaszczeniem zbóż ozimych

Pierwszym działaniem jest wykonanie kontroli pola i zdiagnozowanie gatunków chwastów. Wiedząc przy tym w jakim nasileniu występują pozwoli ocenić zagrożenie zachwaszczeniem zbóż ozimych i podjąć decyzję o metodzie przeprowadzenia zabiegu herbicydowego. Czasami w okresie jesiennym chwastów nie ma zbyt dużo, ale dla osiągnięcia wysokich plonów należy wykonać dwa zabiegi herbicydowe. To znaczy zabieg podstawowy w okresie jesiennym i zabieg korekcyjny na wiosnę. Zbożom ozimym najbardziej zagrażają takie chwasty jak: miotła zbożowa, przytulia czepna, chaber bławatek, ostrożeń polny, rumian polny, maruna bezwonna.

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych – jaki herbicyd wybrać?

Wybranie skutecznego herbicydu jest uzależnione od stopnia zachwaszczenia. Lentipur Flo 500 SC jest koncentratem chwastobójczym stosowanym doglebowo lub nalistnie, znajduje zastosowanie do eliminowania zarówno miotły zbożowej i jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych. To herbicyd, który można wykorzystać zarówno po siewie zbóż na jesieni, w okresie spoczynku wegetacyjnego, na przedwiośniu a także na wiosnę, gdy rusza wegetacja.

Expert Met 56 WG to herbicyd stosowany na miotłę zbożową. Zwalcza także niektóre gatunki chwastów dwuliściennych w uprawach zbóż ozimych do stosowania dolistnie. Zawiera on dwie uzupełniające się substancje biologicznie czynne posiadające różny sposób działania. Pozostają w glebie przez kilka tygodni po zabiegu herbicydowy w zbożach ozimych, co chroni przed kiełkowaniem kolejnych chwastów także w późniejszym okresie.

Właściwa dawka herbicydu na zboża ozime

Na etykiecie preparatu herbicydowego znajduje się informacja odnośnie dawek. Trzeba pamiętać, że najmniejszą dawkę można zastosować, jeżeli występują sprzyjające warunki dla działania herbicydu a rosnące chwasty są wrażliwe na konkretną substancję. W przypadku mniej korzystnych warunków pola lub gdy chwasty są już w fazie zaawansowanej zalecana jest najwyższa dawka. Na przykład Expert Met 56 WG dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,35 kg/ha, jest to również dawka maksymalna.

Warunki pogodowe przy zabiegach herbicydowych w zbożach ozimych

Warunki pogodowe mają duży wpływ na efektywność działania herbicydów. Ważne jest nasłonecznienie, temperatura otoczenia, wilgotność, siła wiatru oraz czas w jakim pojawiają się opady deszczu. Przy wczesnowiosennych zabiegach herbicydowych nalistnych największą uwagę należy zwrócić na temperaturę powietrza. Niektóre środki potrzebują minimum 8-10ºC, a inne działają w temperaturze około 0ºC. Zbyt wysokie temperatury powietrza nie są wskazane, gdyż może dojść do uszkodzenia zbóż ozimych ograniczając skuteczność chwastobójczą. Dużą przeszkodą jest deszcz, ponieważ po oprysku zmywa składniki czynne z liści, co powoduje, że chwasty ich nie pobierają. Ważne! Deszcz po 4 godzinach od zabiegu herbicydowego na zbożach ozimych nie wpływa znacząco na jego skuteczność.

Kiedy wykonać zabieg herbicydowy w zbożach ozimych?

Czas przeprowadzenia zabiegu herbicydowy w zbożach ozimych trzeba dopasować do fazy rozwojowej zbóż i chwastów. W przypadku preparatów do wiosennego odchwaszczania zbóż ozimych najczęściej występuje duże pole manewru. Jeśli chodzi o herbicydy nalistne eksperci zalecają wykonywanie zabiegów herbicydowych, gdy chwasty dwuliścienne są w stadium 2-4, ewentualnie 2-6 liści. Co ważne, opóźnianie zabiegu (oprysku) wiosennego na polach z niezwalczonymi chwastami ze wschodów jesiennych, może negatywnie wpłynąć na efektywność zabiegu.

Więcej informacji jak chronić uprawy przed chwastami i innymi szkodnikami, przekażą nasi doradcy.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ