Wapnowanie – lepsza jakość gleby i większe plony!

Wapnowanie – lepsza jakość gleby i większe plony!

 

Dlaczego wapnować?

Czas po żniwach to najlepszy moment na wapnowanie pól. Rośliny uprawiane na glebach o optymalnym odczynie lepiej wykorzystują zawarte w niej składniki pokarmowe a to z kolei przekłada się na większe i lepsze jakościowo plony. Jednak należy pamiętać, że odkwaszanie gleby to długotrwały proces. Aby osiągnąć lepsze efekty warto również stosować zmianowanie sianych roślin. Nawozy wapniowe lepiej działają, gdy wymieszają się z możliwie dużą objętością gleby. Warto pamiętać, aby zabieg wapnowania przeprowadzać w odpowiednich odstępach czasu. Wapnowania nie łączymy z zabiegami takimi jak, wywożenie obornika czy gnojowicy, ze względu na zachodzące reakcje chemiczne i utratę azotu.

 

Korzyści wapnowania

Proces wapnowania w dłuższym okresie czasu przynosi wymierne korzyści:

– prawidłowa struktura gleby, czyli jej lepsze napowietrzenie, zwiększenie porowatości i równowagi systemów mikrobiologicznych

– lepsza cyrkulacja wody i wymiana substancji organicznej w glebie

– większa dostępność składników mineralnych

– powstrzymanie biodegradacji

– produkty rolne dobrej jakości

– wapnowanie zobojętnia kwasy pochodzenia chemicznego – zmniejsza ich przenikanie do produktów

– wapnując po żniwach uzyskamy lepszą mineralizację słomy

 

Rodzaje wapna stosowane w rolnictwie

– wapno tlenkowe (inaczej: palone lub budowlane), wapno wysoko reaktywne

– wapno węglanowe (kreda pylista, kreda pastewna, mączka wapienna lub kreda jeziorna), najlepszy gdy jest najdrobniej zmielony i nie zawiera zanieczyszczeń ani wody

– wapno dolomitowe (wapno kopalniane, wapno drobno kruszone) wapno najsłabiej reaktywne i mało skuteczne.

 

W naszej ofercie dostępne są różne formy nawozów wapniowych od czołowych producentów:

– Polcalc

– Siarkopol

– Lafarge

– Lhoist

– AgroSulca

– Luvena

– AgroLiedmann

– KZK

– KW Morawica

 

Badanie pH gleby

Zanim zaczniemy stosować wapnowanie na polach warto wykonać badanie odczynu gleby oraz skład pierwiastków, aby dobrać odpowiednie dawki nawozu. Samo badanie pH gleby nie jest skomplikowane ale najlepiej jeśli wykonają je profesjonaliści. Od nie dawna przyjmujemy zlecenia na wykonanie badania gleby! Wystarczy pobrać we właściwy sposób próbki ziemi, wypełnić wniosek a my przekażemy je do Okręgowej Stacji Chemiczno-rolniczej. Szczegółowe informacje jak prawidłowo pobrać materiał do badania odczynu gleby można znaleźć na https://schr.gov.pl/p,155,instrukcje.

 

Co daje badanie gleby:

– regulację odczynu gleby w przypadku jej zakwaszenia

– prawidłowe określenie potrzeb nawozowych

– wybór odpowiedniego rodzaju nawozu –  właściwy ich dobór i dozowanie pozwala uzyskać oszczędności kosztów i poprawę opłacalności produkcji

– poprawę jakości produkowanych płodów rolnych

– zastosowanie technik rolnictwa precyzyjnego

– ocenę poziomu żyzności, ewentualnie stopnia degradacji gleby

– sporządzenie planów nawozowych w warunkach, gdzie określają to przepisy prawne

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ