Uwaga mega promocja! Zrób zakupy za min. 1000zł a otrzymasz nawóz dolistny Rolavit za 1zł – Regulamin

Nawóz dolistny Rolavit za 1 zł!

Promocja! W celu wzięcia udziału zakup: środki ochrony roślin o łącznej wartości min 1.000,00 zł netto, lub nasiona o łącznej wartości min. 2.000,00 zł netto, lub nawozy o łącznej wartości min. 4000,00 zł netto.  Po spełnieniu warunków worek 10 kg „ROLAVIT” (o wartości 85zł) za 1 zł netto jest twój! 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

(dalej „Regulamin”)

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Nagrody gwarantowane”, zwanej dalej „Promocją”, jest P.H. AGROSKŁAD Sp J.  Józefin 39 97-225 Ujazd
 2. Celem Promocji jest promocja nawozu dolistnego ROLAVIT
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 07.05. 2020r. do odwołania lub wyczerpania zapasów.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osób fizycznych oraz rolników, nabywających produkty Organizatora Promocji.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny i upoważnia do nabycia produktu promocyjnego za kwotę 1zł netto .
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji uczestnik powinien w czasie trwania Promocji zakupić w Punkcie Sprzedaży Organizatora środki ochrony roślin o łącznej wartości min 1.000,00 zł netto, lub nasiona o łącznej wartości min. 2.000,00 zł netto, lub nawozy o łącznej wartości min. 4000,00 zł netto.  Po spełnieniu ww. warunków klient określony w §2 ust.1 może dokonać zakupu za 1 zł netto worek 10 kg „ROLAVIT”, którego cena sprzedaży wynosi 85zł.
 4. Wydawanie nagród w punktach obsługi klienta odbywać się będzie we wszystkie dni czasu Trwania Promocji.
 5. Nagroda zostania wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał zakupu nawozów, nasion bądź środków ochrony roślin na określoną kwotę.
 6. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
 7. Informacja o wyczerpaniu Puli Nagród w danym Punkcie Sprzedaży będzie dostępna w znajdującym się w nim punkcie obsługi klienta.
 8. Promocja dotyczy jednorazowego zakupu produktów wymienionych w §2 ust.3 w wysokości wymienionej w tym punkcie lub ich wielokrotności.
 9. Uczestnik może wziąć udział w Promocji i dokonać zakupu towaru „ROLAVIT” w cenie 1 zł netto za worek po spełnieniu warunków określonych powyżej w ust. 3 tylko raz w trakcie trwania niniejszej promocji, niezależenie od wartości zakupionych towarów.
 • 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane są nagrody w Promocji.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ