U nas zlecisz wykonanie badań gleby!

Od 01.08.2029 r. ruszył nabór wniosków dofinansowanie wapnowania pól w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Podstawą do skorzystania z pomocy są aktualne badania pH gleby oraz określenie zalecenia nawozowego, których wykonanie możecie zlecić u NAS!

O czym jeszcze warto pamiętać starając się o dofinansowanie do wapnowania pól?

  • dofinansowanie jest przeznaczone dla gospodarstw, których wielkość nie przekracza 75 ha.
  • pH gleby musi być mniejsze lub równe 5,5
  • dofinansowaniu podlegają nawozy wapniowe i środki wapnujące zakupione nie wcześniej niż 01.06.2019 r.
  • wniosek (wypełniony elektronicznie, wydrukowany opatrzony w wyznaczonych miejscach czytelnym podpisem), oryginały faktur, opinię o zalecanej dawce wapna, trzy formularze dot. pomocy de minimis należy złożyć dla odpowiedniej dla siebie Stacji Chemiczno-Rolniczej

WAŻNE! Przed złożeniem wniosku do OSCh-R należy zbadać odczyn gleby!

Badania wykonane po 01.01.2017 r. są ważne! Należy jednak uzyskać opinię o zalecanej dawce czystego składnika wapna lub wapna i magnezu na 1 ha użytku rolnego. 

Więcej informacji otrzymacie Państwo u naszych przedstawicieli handlowych –> KONTAKT

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ