Słodyszek rzepakowy – jak go zwalczyć?

Słodyszek rzepakowy (Meligethes aeneus) to szkodnik, który może stanowić poważne zagrożenie dla upraw, szczególnie w okresie wegetacji. Ich obecność może prowadzić do znacznego osłabienia roślin i zmniejszenia plonów. W tym artykule omówimy, jak rozpoznać obecność słodyszka, jakie są najlepsze metody zwalczania oraz kiedy podejmować decyzję o zastosowaniu zabiegów ochronnych.

Słodyszek rzepakowy – charakterystyka

Słodyszek rzepakowy to małe, czarne owady, których dorosłe osobniki osiągają długość około 6-8 mm. Ich larwy są szaro-zielone lub szaro-żółte z czarnymi plamkami na grzbiecie. Słodyszki atakują rośliny rzepaku w okresie wegetacji, żerując na liściach i pąkach kwiatowych. *

*Fot. 1 Słodyszek rzepakowy – *zdjęcie Wikipedia

slodyszek_rzepak

Słodyszek rzepakowy – termin występowania

Słodyszek rzepakowy zazwyczaj pojawiają się w okresie wiosennym, głównie w kwietniu i maju. To wtedy larwy rozpoczynają żerowanie na roślinach, co może prowadzić do poważnych strat w plonach. Atak tego szkodnika może występować na różnych etapach rozwoju rośliny, ale najczęściej owad ten pojawia się w fazie wegetatywnej, gdy rośliny są młode i rozwijają się intensywnie.

Obserwacja i ocena uprawy przed podjęciem decyzji o zabiegu

Zanim podejmiemy decyzję o zabiegu ochronnym, ważne jest przeprowadzenie dokładnej obserwacji i oceny stanu uprawy. Należy sprawdzić obecność szkodników na roślinach, ocenić stopień ich nasilenia oraz potencjalne straty w plonach. Warto również monitorować warunki atmosferyczne oraz rozwój rośliny, ponieważ czynniki te mogą wpływać na skuteczność działań zwalczających.

szkodniki_rzepak

Skuteczne substancje w zwalczaniu słodyszka rzepakowego

W zwalczaniu słodyszka rzepakowego stosuje się różnorodne substancje aktywne, zarówno chemiczne, jak i biologiczne. Jedną ze skutecznych substancji jest flupyradifuron – 75 g, deltametryna – 10 g. Do wykonanania zabiegu polecamy produkt Sivanto Energy firmy Bayer

Zwalczanie słodyszka rzepakowego wymaga kompleksowego podejścia, uwzględniającego obserwację i ocenę uprawy, odpowiedni dobór substancji aktywnych oraz terminowe działania ochronne. Warto również pamiętać o zrównoważonym podejściu do ochrony roślin, które uwzględnia ochronę środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Środki ochrony roślin mogą nabywać jedynie osoby pełnoletnie oraz – w przypadku środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych  – osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 340 z późn. zm.), w tym osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ