Rozkład resztek pożniwnych – jak zrobić to prawidłowo?

Rozkład resztek pożniwnych – jak zrobić to prawidłowo?

Żniwa, żniwa a co po żniwach? Po skoszonych łanach zbóż zostają nam rżyska, które możemy efektywnie wykorzystać jednocześnie dostarczając glebie ważne składniki pokarmowe dla roślin następczych. Resztki pożniwne są cennym ale przede wszystkim tanim źródłem nawożenia. Aby wykorzystać ich cały potencjał, należy prawidłowo przygotować je do przyorania. Źdźbła i łodygi powinny być ścięte na najkrótsze odcinki (zboża – ok 4 cm, ściernisko po kukurydzy – ok.10-20 cm), ścierniska nisko a słoma rozdrobniona na całej szerokości roboczej kombajnu. Choć samo przyoranie nie jest wystarczające by dostarczyć do gleby cenne składniki, jeśli pozostawiona słoma nie ulegnie rozłożeniu przez mikroorganizmy glebowe. Możemy wspomagać się poprzez dawkowanie nawozów azotowych lub zabiegi regulujące pH gleby. Jednak najlepszy efekt osiągniemy używając wybranych biopreparatów, które zawierają różne szczepy mikroorganizmów wyspecjalizowanych w rozkładzie resztek pożniwnych. Polecamy preparat BIOGEN REWITAL – to nowoczesny, mikrobiologiczny  środek doglebowy zawierający  wyselekcjonowane, niepatogenne mikroorganizmy oraz specjalną pożywkę startową.

 

Korzyści ze stosowania BIOGEN REWITAL

Produkt BIOGEN REWITAL dzięki bogatemu składowi i wysokiej koncentracji działa wielokierunkowo wypływając korzystnie na różne procesy przebiegające w glebie:

– przywraca równowagę mikrobiologiczną gleby (zalecane przy glebach „zmęczonych” i zdegradowanych – monokultury, erozja, chemizacja, itd.),

– przyspiesza mineralizacje resztek pożniwnych, nawozów organicznych, poplonów i innych naturalnych substancji,

– redukuje występowanie chorobotwórczych dla roślin bakterii, wirusów, grzybów,

– wzrost żyzności gleby a także wzrost plonowania roślin i opłacalność produkcji.

 

Zalecenia w dawkowaniu BIOGEN REWITAL

Produkt BIOGEN REWITAL należy stosować w dawce 1 l/ha. Zalecana ilość wody 200 -500 l/ha. Oprysk można przeprowadzić w dowolnie wybranej fazie uprawy, a najlepiej w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym. Produkt można również stosować do podlewania czy moczenia sadzonek stosując roztwór o stężeniu 0,2 % (2 ml w 1 litrze wody).

 

Płytkie wymieszanie ściętej słomy z glebą jest powszechnie stosowane po żniwach. A jeśli dodatkowo przy tym zabiegu zastosujemy biopreparaty z mikroorganizmami to znacznie wpłynie na tempo procesu mineralizacji gleby oraz ograniczy rozwój organizmów, które zimują w nierozłożonej słomie. Stosowanie biopreparatów się opłaca, lepsza jakość gleby = większe plony!

Szukasz więcej produktów do nawożenia lub środki ochrony roślin? Zajrzyj do Naszego E-Sklepu

 

 

 

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ