Rolnik konsumentem? Pożyczka lombardowa

W styczniu 2024 r. weszła w życie ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej. 

W efekcie ustawy o pożyczce lombardowej przedsiębiorcy rolni korzystający z pożyczek i kredytów będą objęci taką samą ochroną jak osoby zaciągające kredyt konsumencki. Po 7 stycznia ’24 umowy zawierane z przedsiębiorcami rolnymi o kredyt nie większy niż 255 550 zł muszą spełniać rygory dotychczas przewidziane dla pożyczek konsumenckich.

Status konsumenta jest dla rolników kulą u nogi.

Zamyka drogę do tańszego finansowania dla przedsiębiorców. Parlamentarzyści uważają, że ochrona konsumentów w ustawie lombardowej jest nadmierna. Ok 400 gospodarstw rolnych rocznie (0,1%) ma problem z zadłużeniem i wypłacalnością. Tymczasem ponad 400 tysięcy GR napotkają negatywne skutki zmian w ustawie o kredycie konsumenckim. W sprawozdaniach za lata 2020-2022 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów brak jest informacji wskazujących naruszenia praw rolników w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów dotyczących finansowania działalności.

Na podstawie umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne, a konsument zobowiązuje się do zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w oznaczonym terminie oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego. Wg definicji zabezpieczeniem lombardowym jest:

  • przeniesienie przez konsumenta własności przedmiotu zabezpieczenia lombardowego na przedsiębiorcę zawierającego tę umowę;
  • zobowiązanie konsumenta do przeniesienia własności przedmiotu zabezpieczenia lombardowego na przedsiębiorcę zawierającego tę umowę
  • w przypadku braku zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w terminie;
  • upoważnienie przedsiębiorcy zawierającego tę umowę do sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego – w przypadku braku zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w terminie;
  • ustanowienie zastawu na rzecz przedsiębiorcy zawierającego tę umowę

Obecny zakres ustawy o kredycie konsumenckim dotyczy w jednakowym stopniu rolnika małego, prowadzącego niewielkie indywidualne gospodarstwo, niezatrudniającego pracowników, jak i duże gospodarstwa.

Wejście w życie przepisów ustawy lombardowej spowodowało:

  • objęcie ochroną konsumencką wszystkich rolników, a więc także tych, którzy w obecnym stanie prawnym kwalifikowani są jako przedsiębiorcy,
  • ograniczenie dostępu rolników do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe oraz zaburzenie stabilnego finansowania i rozwoju gospodarstw rolnych,
  • zaburzenie finansowania procesów inwestycyjnych w rolnictwie, ponieważ ustawa o kredycie konsumenckim (dotycząca prostych, masowych produktów kredytowych) nie jest dostosowana do finansowania skomplikowanych projektów inwestycyjnych w rolnictwie, a także do udzielania kredytów ze wsparciem publicznym np. dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szczegóły o ustawie znajdziesz u źródła ->https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001285/O/D20231285.pdf

Wpis ten pełni jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi żadnej formy porady prawnej, medycznej, finansowej ani jakiejkolwiek innej profesjonalnej porady. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niedokładności zawarte w treści tego wpisu. Korzystanie z informacji zawartych w tym wpisie odbywa się na własne ryzyko. Osoby podejmujące decyzje na podstawie tych informacji powinny skonsultować się z odpowiednim specjalistą lub ekspertem w danej dziedzinie.


O opcjach finansowania porozmawiasz z Iloną

Ilona Toma

500062125

ilona.toma@agrosklad.com.pl

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ