Resztki pożniwne źródłem składników pokarmowych

Resztki pożniwne źródłem składników pokarmowych

Słoma jest cennym składnikiem wzbogacającym naszą glebę i podnoszącym jej urodzajność. Jednak resztki pożniwne to wciąż mało doceniane przez rolników źródło nawożenia i wzbogacania gleby w próchnicę. Pozostawianie ich na polu może mieć dobroczynny wpływ na gospodarkę wodną w glebie, dlatego dbając o prawidłową żyzność i strukturę gleby warto je w pełni wykorzystywać. Resztki pożniwne to zazwyczaj pozostała po koszeniu słoma, ale także korzenie, opadłe liście, łuszczyny i inne drobne części roślin uprawnych. Ilość pozostawionej masy jest bardzo zróżnicowana i zależy od uprawianej rośliny. Zawartość składników pokarmowych w słomie zależy od gatunku rośliny, zasobności i rodzaju gleby. Średnio na powierzchni hektara pozostaje ok. 5 ton słomy zbóż ozimych i słomy rzepakowej. Z dawką 1 t słomy zbóż/ha dostarcza się średnio: 5 kg azotu, 2,4 kg fosforu, 12,4 kg potasu, 1,4 kg magnezu, 1-1,6 kg siarki, 3,4 kg, co należy uwzględnić w potrzebach pokarmowych roślin następczych. Słoma rzepakowa jest nieco bardziej zasobna w składniki pokarmowe, gdyż jej tona zawiera średnio: 7,2 kg azotu, 3 kg fosforu, 20 kg potasu, 13 kg magnezu i 15,6 kg wapnia.

Mineralizacja resztek

Mineralizacja resztek przebiega najszybciej w temperaturze ok. 20° C, w glebie wilgotnej przy właściwym stosunku węgla do azotu ( C:N ), mniejszym niż 30:1. Słoma zbóż ma stosunek C:N powyżej 60:1. Wynika z tego, że słoma jest bogatym źródłem węgla, lecz ubogim w azot. W związku z tym mikroorganizmy rozkładające biomasę muszą korzystać z azotu glebowego. Gdy jest go za mało, intensywność rozmnażania się mikroorganizmów maleje, co w konsekwencji wydłuża rozkład resztek pożniwnych. Aby proces mineralizacji przebiegał prawidłowo, należy zastosować specjalne preparaty na bazie bakterii. To mikroorganizmy, które szybko namnażają się w glebie i są wyspecjalizowane w rozkładzie resztek roślinnych, w tym także celulozy. Stosowanie bakterii na resztkach pożniwnych zwiększa zasobność gleby w składniki pokarmowe, przyspiesza procesy rozkładu materii organicznej pozostawionej po żniwach i jest ekologiczne.

 

Zalety stosowania preparatów na bazie bakterii:

  • Przywracają równowagę mikrobiologiczną ekosystemu odbudowując mikroflorę gleby zdegradowaną na skutek erozji, pożarów, stosowania środków chemicznych i innych czynników
  • Przyspieszają mineralizację resztek pożniwnych roślin, obornika i innych naturalnych nawozów organicznych
  • Poprawiają żyzność gleby oraz wartość biologiczną produktów roślinnych
  • Uruchamiają w środowisku glebowym reakcje biochemiczne mające istotny wpływ na gospodarkę azotu, fosforu oraz związków siarki
  • Powodują uwolnienie trudno dostępnych dla roślin składników pokarmowych
  • Redukują w środowisku glebowym chorobotwórcze dla roślin bakterie, wirusy i grzyby przez co wpływa na zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin
  • Poprawiają zdrowotność roślin uprawnych
  • Ograniczają przykre zapachy podczas nawożenia pól uprawnych gnojówkami i gnojowicami.

 

Polecamy wysokiej jakości preparaty mikrobiologiczne:

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń i porozmawiaj z naszymi doradcami. Odpowiedzą na pytania i pomogą w wyborze najlepszego produktu!

 

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ