Premia dla Młodego Rolnika – nabór wniosków

Premia dla Młodego Rolnika 2022 – ruszył nabór wniosków!

ARiMR po raz ósmy ogłosiła nabór wniosków o bezzwrotną premię dla młodych rolników. Kwota wsparcia to aż 150 tysięcy złotych na rozwój gospodarstwa.

Wnioski o wsparcie ze środków tego programu PROW można składać od 31 marca do 29 maja 2022 roku.

Zasady naboru

Z premii mogą skorzystać rolnicy spełniają określone kryteria, a m.in.:

  • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiązują się do ich uzupełnienia w ciągu 36 m-cy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
  • są właścicielami gospodarstwa o pow. co najmniej 1 ha. Warunkiem jest to, że nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 m-ce przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 m-cy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. Do 150 tys. euro.

Powierzchnia gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej pow. gospodarstwa w kraju. Jednocześnie w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia to powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Wysokość wsparcia

W ramach programu PROW Młody Rolnik otrzymuje premię w wysokości 150 tys. zł. Jest ona wypłacana w dwóch etapach:

  • pierwsza rata – 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy
  • druga rata – 30 tys. zł trafia do beneficjenta por realizacji biznesplanu.

Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych, z czego minimum 70%  otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe.

Przyznane wsparcie można zainwestować między innymi na zakup maszyn rolniczych.

Jeśli spełniasz wymienione kryteria, skontaktuj się z nami >> https://www.agrosklad.com.pl/kontakt/ <<

Przedstawimy Ci korzystną ofertę na zakup maszyn.

AGROSKŁAD autoryzowany dealer marki New Holland Agriculture

 

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ