Poletka doświadczalne w Ośrodku Doradztwa Rolniczego Bratoszewice

Poletka doświadczalne – kolekcja odmian rzepaku ozimego, jęczmienia ozimego oraz pszenicy ozimej

 

W 2019/ 2020 roku  w Ośrodku  Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, zostały założone poletka doświadczalne przy zaangażowaniu zespołu doradczego naszej firmy i pracowników ODR. Na poletkach doświadczalnych można było oglądać kolekcję odmian rzepaku ozimego, jęczmienia ozimego oraz pszenicy ozimej.

Uwieńczeniem okresu wegetacyjnego każdej uprawy jest jej zbiór, a ściślej mówiąc uzyskany plon. Wysokość osiągniętego plonu zależy nie tylko od profesjonalnej agrotechniki, zastosowania nowoczesnego i precyzyjnego sprzętu, lecz także od osiągnięć genetyki i hodowli roślin.

W sezonie wegetacyjnym 2019/2020 na poletkach doświadczalnych zastosowano:

Nawożenie:

  • Polifoska 6
  • Saletrosan 26 makro 26%N, 13%S
  • Supermag nawóz WE, środek wapnujący.

Nawożenie dolistne:

  • Firma Adob

Środki ochrony roślin firm:

  • Nufarm
  • FMC
  • BASF
  • CIECH

Wyniki plonowania rzepaku ozimego na poletkach demonstracyjnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

L.p. Odmiana Planowana obsada roślin na 1 m2 Plon dt/ha
Odmiany mieszańcowe
1 TEMPTATION 40 52,3
2 ATORA 49,8
3 COPERNICUS 49,2
4 DUKE 48,7
5 PRINCE 48,0
Odmiany populacyjne
1 CHROBRY 50 42,4

 

Wyniki plonowania odmian jęczmienia ozimego na Poletkach Demonstracyjnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

ODMIANA PRODUCENT PLON dt/ha
SY BARACOODA Syngenta 126,6 dt
LG VERONIKA  Limagrain 117,7 dt
INFINITY KWS 107,1 dt
PADURA  IGP 101,4 dt
LENTIA Saatbau 96,9 dt
JAKUBUS Saaten-Union 95,9 dt
ORDINALE Saatbau 91,1 dt

 

Współpraca z ODR-em daje nam możliwość porównania plonowania różnych odmian zbóż – w takich samych warunkach, nawożeniu czy też ochronie.  Zaznaczyć tu trzeba, że warunki klimatyczne w tym roku były dość kapryśne, susza, później przymrozki następnie ulewy. Rośliny poddane były ogromnemu stresowi, lecz jak wynika ze zbiorów poradziły sobie bardzo dobrze.

 

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ