Elektromechanik ciągników i maszyn rolniczych – oddział Ujazd

Firma AGROSKŁAD (oddział Ujazd) zatrudni Elektromechanika ciągników i maszyn rolniczych

>> Nie masz doświadczenia? Pomożemy Ci je zdobyć! <<

Opis stanowiska:
– diagnostyka – naprawa ciągnika (układów elektrycznych, podzespołów elektronicznych) i maszyn rolniczych zgodnie z rozpisaną procedurą dla poszczególnych maszyn
– prowadzenie bieżących napraw ciągników i maszyn rolniczych
– wykonywanie okresowych przeglądów diagnostycznych
-prawidłowe użytkowanie oraz wykazywanie należytej dbałości o powierzone narzędzia

Wymagania:
– mile widziane wykształcenie zawodowe (mechanik, elektromechanik, elektryk)
– mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku elektromechanika
– umiejętność montowania, uruchamiania, konserwacji mechanicznych układów maszyn i urządzeń
– systematyczność i konsekwencja w działaniu

Gwarantujemy Ci:
– wynagrodzenie premiujące osiągane wyniki,
– urozmaiconą i satysfakcjonującą pracę w młodym zespole,
– umowę o pracę w firmie z wieloletnim doświadczeniem,
– stabilne zatrudnienie,
– profesjonalne szkolenia,
– niezbędne narzędzia do pracy.

 

CV prosimy przesyłać na adres: marketing@agrosklad.com.pl / Szczegółowe informacje o ofercie: 513 096 719

 

Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany podjęciem współpracy, zachęcamy do składania aplikacji na adres: marketing@agrosklad.com.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe „Agroskład” sp. jawna, (97-225) Ujazd, Józefin 39.

 

Jeśli zamieściliście Państwo więcej informacji o sobie niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych następującej treści:

 

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez P.H. „Agroskład” sp.jawna, które nie zostały wskazane w art.22(1) par.1 Kodeksu pracy, tj. dane dodatkowe ponad te: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach, celu i okresie przetwarzania danych. Wiem, że moja zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne.”

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych będzie Przedsiębiorstwo Handlowe „Agroskład” sp. jawna Włodzimierz Jabłoński, Jacek Kaczuba z siedzibą w (97-225) Ujazd, Józefin 39.
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu realizacji procesów rekrutacji oraz mogą być przetwarzane na wypadek ewentualnych roszczeń.
Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata w zakresie ochrony danych osobowych   w procesie rekrutacji jest art. 22(1) par.1 Kodeksu pracy w związku z art. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zakresie następujących danych: imię(imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili odrębną zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez nich danych, wykraczających poza zakres art.22(1) par.1 (wymienionych powyżej), czyli np.: zainteresowania, wizerunek, będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO-tj. na podstawie zgody.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu (nazwa firmy),tj. art.6 ust. 1 lit. f) RODO.
Kto jest odbiorcą Twoich danych
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy oraz na zlecenie administratora min. dostawcom usług IT, agencjom wspierającym procesy zatrudnienia, kancelariom prawnym.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Bezpośrednio z CV i/lub listu motywacyjnego, pozyskanych podczas procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 30 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca,  w którym rekrutacja została zakończona.
Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe kandydata będą przechowywane w celu obsługi ewentualnych roszczeń nie dłużej niż 30 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji lub cofnięcia zgody.\
Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; prawo do przenoszenia danych osobowych.
W celu realizacji tych praw możesz skontaktować się z P.H. „Agroskład” sp. jawna, pod adresem 97-225 Ujazd, Józefin 39 lub adresem e-mail: agrosklad@agrosklad.com.pl
Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych w celu zawarcia umowy jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana dodatkowej zgody; nie podanie tych danych nie pociąga dla Pani/Pana negatywnych skutków.
Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do Organizacji Międzynarodowych. Dane przesłane w CV i/lub liście motywacyjnym nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dołącz do nas!

Aplikuj na stanowisko

    [stopka_info_rolserwis]

    Zobacz również...

    Hurt E-sklep
    ZAMKNIJ