Wsparcie ARiMR – ochrona wód przed azotanami

Od 03.03.2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”. W tym sezonie wprowadzono kilka ważnych zmian, m.in. podniesiono poziom pomocy ze 100 tys. na 150 tys. zł.. Jak ubiegać się o dofinansowanie na ochronę wód przed azotanami?

azot_zwierzęcy

Ochrona wód przed azotanami – dla kogo wsparcie?

O dofinansowanie mogą starać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Planują także inwestycję, której celem jest ochrona wód przed azotanami. Co ważne, o wsparcie nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk. Hodowcy trzody chlewnej, którzy mają więcej niż 2 tys. stanowisk dla świń (o wadze ponad 30 kg) lub 750 stanowisk dla macior też nie uzyskają pomocy.

Zmiany w naborze:

  • zwiększony limit dofinansowania do 150 tys. zł na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Wcześniej kwota pomocy to 100 tys. zł.
  • modyfikacja sposobu rozliczania budowy zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę lub płyty do przechowywania nawóz natułanych stałych. Tutaj będą obowiązywać stawki jednostkowe.

Wyplata subsydiów w wysokości 50%, a w przypadku, gdy inwestycję prowadzi Młody Rolnik – 60% kosztów kwalifikowanych.

Na co przeznaczyć dofinansowanie?

joskin

Wsparcie możemy wykorzystać m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak również płyt do gromadzenia obornika. Z kolei Młodzi Rolnicy mogą dotację przeznaczyć także na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Co istotne, wsparcie możemy wykorzystać także na zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych, też z aplikatorami.

Nasi doradcy pomogą w wyborze najlepszego sprzętu dostosowanego do potrzeb Twojego gospodarstwa.

Na składanie wniosków o uzyskanie pomocy finansowej mamy miesiąc – od 3 marca do 3 kwietnia 2023 roku. Dokumenty możemy złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną w oddziałach regionalnych lub powiatowych ARiMR. Wypełniony wniosek możemy też wysłać pocztą jako przesyłka rejestrowana lub złożyć na skrzynce podawczej ePUAP.

wozy_asenizacyjne_joskin

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ