Nowe nabory PROW – już od 31 marca!

Nowe nabory PROW – już od 31 marca!

Już nie długo bo od 31 marca 2021r. młodzi rolnicy będą mogli składać wnioski do ARiMR o dofinansowanie na rozwój gospodarstwa. Sprawdź jakie warunki należy spełnić i jakie dotacje można uzyskać?

 


PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Wsparcie przeznaczone jest dla młodego pokolenia rolników, którzy chcą rozwinąć swój biznes. Kwota dotacji jest niebagatelna – aż 150 tys. zł! Wnioski można składać do 29.05.2021r.

 

Warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać wsparcie:

 • w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat,
 • posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy)
 • posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni min. 1 ha,
 • rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku
 • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro
 • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa

Premia musi być w całości przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Min. 70% przyznanej premii należy zainwestować w środki trwałe np. na zakup nowych maszyn.

 

Środki zostaną wypłacone w 2 ratach:

 • 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty pomocy, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
 • 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty pomocy, po realizacji biznesplanu

 


RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

Wsparcie w kwocie 60 tys. złotych przeznaczone dla rolników, którzy posiadają co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służących do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wnioski można składać do 29.05.2021r.

 

Warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać wsparcie:

 • posiadać gospodarstwo o pow. min. 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości, które służą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro
 • ubezpieczenie w KRUS-ie lub w ZUS-ie (nie ma zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie pod warunkiem, że dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów)

 

Wsparcie należy przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Min. 70% premii należy zainwestować w środki trwałe m.in. na przebudowę, remont budynków czy nabycie nowych maszyn.

 

Środki jako bezzwrotna premia, wypłacane są w 2 ratach:

 • 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
 • 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, które już korzystały z programów wsparcia takich jak:

 • „Ułatwienie startu młodym rolnikom”
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”
 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
 • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, oraz
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”
 • „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
 • „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020

 


 

W czasie realizacji PROW 2014-2020 pomoc może być przyznana tylko raz i tylko na jednego małżonka, nawet jeśli prowadzą odrębne gospodarstwo.

 

Wnioski można składać osobiście w regionalnych oddziałów ARiMR wg. miejsca położenia gospodarstwa, przesłać jako przesyłka rejestrowana w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki pocztowej ePUAP.

Zastanawiasz się na co przeznaczysz dofinansowanie? Sprawdź ofertę maszyn jaką mamy dla Ciebie!

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą w wyborze najlepszego sprzętu do Twojego gospodarstwa.

Szukasz wsparcia przy wypełnianiu wniosku? Przyjdź do Nas – POMOŻEMY WYPEŁNIĆ WNIOSEK

 

Źródło: www.arimr.gov.pl

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ