Nowe nabory PROW 60, 200 a nawet 500 tys. zł!

Nowe nabory PROW!

60 tys. zł premii – na rozwój małego gospodarstwa 

200 lub 500 tys. zł – na modernizację, z możliwością zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.

Do 29 maja 2020 roku ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – obszar D.

Na zakup nowych maszyn rolniczych rolnik może uzyskać pomoc w wysokości do 200 tys. zł.

Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników może on wynieść 60%.

 

Do 29 maja br. można również składać wnioski o pomoc na rozwój małego gospodarstwa.

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:

– I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
– II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ