Nawożenie zbóż – kiedy azot?

Nawożenie zbóż – kiedy azot?

Wiosna to okres intensywnych prac w rolnictwie i czas na pierwsze nawożenie. Rośliny po zimie wykazują zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w szczególności na N (azot), P (potas), K (fosfor). Odpowiednie nawożenie ozimin wpłynie korzystnie na ich wzrost i dalszy rozwój, dlatego tak ważna jest aplikacja a zwłaszcza azotu.

 

Azot to kluczowy składnik plonotwórczy, który ma ogromny wpływ na zdrowie i wigor roślin oraz 

plonotwórczość. Jego właściwa i terminowa aplikacja jest bardzo ważna, gdyż unikniemy prawdopodobieństwa strat tego cennego pierwiastka. Azot zastosowany, który nie zostanie ustabilizowany w strefie korzeniowej lub pobrany przez rośliny może przemieścić się do głębszych warstw gleby lub ulotnić do atmosfery. Wypłukiwanie azotu obniża jakość wody gruntowej i powierzchniowej. Zaś denitryfikacja prowadzi do zanieczyszczenia atmosfery. Azot, który nie będzie wykorzystany przez rośliny to zmarnowana inwestycja. Kluczowe znaczenie przy stosowaniu azotu ma dawka oraz termin wykonania nawożenia, gdy chcemy maksymalizować wydajność upraw i uzyskać wymierny zwrot z inwestycji. Warto stosować nawozy azotowe z dodatkiem innych pierwiastków, aby uzupełnić składniki pokarmowe roślin. Forma chemiczna również wpływa na szybkość przenikania. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie Saletry amonowej, Saletrzaku, Saletrosanu®26, Saletrosanu®30 lub RSM. W zależności od oczekiwanych plonów, gatunku oraz wymagań nawozowych danej rośliny całkowitą dawkę azotu dobrze podzielić na dwa lub trzy oddzielne zabiegi.

 

Termin stosowania nawozów mineralnych i naturalnych jest ważnym czynnikiem w wysokiej efektywności wykorzystania składników nawozowych przez rośliny, w tym ograniczania nadmiaru składników odżywczych w środowisku.

Terminy stosowania nawozów

Rodzaj nawozów/gruntów Nawozy azotowe mineralne        i nawozy naturalne płynne Nawozy naturalne stałe
Grunty orne 1marca – 20 października 1 marca – 31 października
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu                                                   1 marca – 15 października                                                   1 marca – 31 października
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu                                                   1 marca – 25 października                                                                 1 marca – 31 października
Uprawy Trwałe 1 marca – 31 października 1 marca – 30 listopada
Uprawy wieloletnie 1 marca – 31 października 1 marca – 30 listopada
Trwałe użytki zielone 1 marca – 31 października 1 marca – 30 listopada

Źródło: www.arimr.pl

Ograniczenia stosowania azotu

Program działań ograniczający stosowanie azotanów mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. z 2020 poz. 243), obowiązujący od dnia 15 lutego 2020 roku obliguje wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane nawozy do gospodarowania w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie.

Nawozów nie powinno się więc stosować, gdy azot jest wymywany do wód gruntowych lub spływa do wód powierzchniowych, a więc np. w okresie zimowym, czy też w czasie silnego natężenia opadów. Nawożenie w nieodpowiednim terminie jest nie tylko zagrożeniem dla środowiska, ale także zwiększa straty związane z kosztami nawożenia.

Na całym świecie wprowadzane są ograniczenia prawne, których celem jest ochrona wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem azotanami. Dyrektywa Azotanowa Unii Europejskiej z 1991 roku jest dobrym przykładem instrumentów prawnych służących ochronie jakości wody poprzez promowanie dobrych praktyk rolniczych. Na mocy tej dyrektywy wszystkie państwa członkowskie mają obowiązek zidentyfikować strefy ochronne, które są szczególnie podatne na zanieczyszczenie azotanami, a także wprowadzić kodeks dobrych praktyk dla producentów upraw rolniczych. Kodeksy te są różne w poszczególnych państwach członkowskich, ale wszystkie skupiają się na odpowiednim zarządzaniu nawożeniem azotowym w gospodarstwach rolnych. Praktyki te obejmują:

  • ograniczenia całkowitej ilości nawozu azotowego dopuszczonego do stosowania w określonych rodzajach upraw,
  • ograniczenia całkowitej ilości nawozu azotowego dopuszczonego do jednorazowego zastosowania,
  • ograniczenia terminów stosowania nawozów azotowych,
  • obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji zabiegów nawożenia azotowego,
  • nałożenie kar finansowych – nieprzestrzeganie wytycznych może spowodować utratę dotacji.

Podsumowując, aby uzyskać zamierzony efekt, należy dostosować odpowiednią dawkę nawozu do danej uprawy i trzeba pamiętać o odpowiednim terminie wysiania nawozu.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami rolnymi, którzy chętnie odpowiedzą na pytania i pomogą w wyborze najlepszych produktów dostosowanych do Waszych potrzeb i możliwości.

Każdy rolnik może liczyć na najlepsze doradztwo a stosując produkty sprawdzone jakościowo masz gwarancję sukcesu uprawy. Doradzamy na każdym polu!

AGROSKŁAD – autoryzowany dystrybutor nawozów Grupy Azoty

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ