Nabory „Młody rolnik 2020” – 150 tys. zł może być Twoje

Młody rolnik 2020 wymagania

ARiMR w okresie od 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 będzie przyjmowała wnioski o „Premię dla młodych rolników.  Rolnik składając dokumenty powinien spełniać kilka warunków:

– mieć mniej niż 40 lat (w dniu złożenia wniosku),

– posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (a jeśli ich nie ma, uzyskać je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy)

– musi być właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni min. 1 ha i rozpocząć w nim działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 

Kolejnymi warunkami decydującymi o przyznaniu pomocy finansowej jest wielkość ekonomiczna utworzonego gospodarstwa, która powinna mieścić się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro oraz powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie. Wielkość gospodarstwa musi być co najmniej równa średniej krajowej lub średniej wojewódzkiej (dotyczy województw, w których średnia pow. gosp. jest niższa niż krajowa). Maksymalna powierzchnia nie może przekraczać 300 ha.

Premie dla młodych rolników 2020

Złożone wnioski będą poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia 150 tys. zł zostanie wypłacona w dwóch ratach:

  • I – w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
  • II – w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

 

Zgodnie z przepisami, otrzymaną kwotę rolnik musi przeznaczyć na inwestycję dotyczącą działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, aby min. 70 % tej kwoty przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR.

 

Źródło: arimr.gov.pl

 

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ