Insektycydy w ochronie zbóż i rzepaku

W Polskich uprawach przeważają zboża oraz rzepak. Są to rośliny, które doskonale radzą sobie w naszej strefie klimatycznej, jednak na drodze do efektywnego plonu stoi wiele zagrożeń. Do najgroźniejszych należą wszelkiego rodzaju jesienne szkodniki, które niszczą roślinę, a dodatkowo mogą przenosić groźne choroby.

zboże_jesień

Dowiedz się w jaki sposób z nimi walczyć i z jakich insektycydów możesz skorzystać!

Jesienne szkodniki – co zagraża uprawom?

Uprawom zbóż oraz rzepaku w Polsce zagrażają dziesiątki gatunków szkodników, jednak pojawienie się nawet jednego z nich jest w stanie skutecznie zniszczyć plantację. Planując działania mające na celu chronić uprawiane przez nas rośliny, trzeba jednak wiedzieć z jakim rodzajem zagrożenia mamy do czynienia. Na naszych polach może bowiem pojawiać się m.in.:

 • słodyszek rzepakowy – chrząszcz wgryzający się w pąki kwiatów, gdzie składa swoje jaja;
 • chowacz podobnik – również chrząszcz, który składa jaja w do wnętrza łuszczyn, a jego larwy uszkadzają nasiona;
 • chowacz brukwiaczek – chrząszcz składający jaja do wnętrza łodyg, gdzie następnie jego larwy – w wyniku żerowania – pozostawiają puste łodygi, prowadząc do osłabienia lub obumarcia rośliny;
 • skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek – larwy uszkadzają blaszki liściowe, co prowadzi do zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej, a w konsekwencji mniejszej ilości ziarna;
 • mszyce zbożowe, mszyce czeremchowo-zbożowe oraz mszyce różano-trawowe – owady te wysysają z roślin soki, a także roznoszą szkodliwe patogeny.

Trzeba jednak pamiętać, że powyższy katalog zawiera jedynie kilka przykładowych, spośród dziesiątek gatunków. Szczególnie niebezpieczna dla naszych upraw, może być mszyca czeremchowo-zbożowa. Te niepozorne owady są bardzo płodne, przez co w okresie wegetacji mogą rozwinąć kilka pokoleń, wielokrotnie zwiększając swoją liczebność. Szkodliwe mogą być zarówno dorosłe osobniki, jak też larwy w różnych stadiach. Poza niszczeniem łodyg, liści i ziarniaków, szkodniki te mogą być również przyczyną wtórnego porażenia roślin różnymi chorobami.

Jednym z ich przykładów jest karłowatość żółta jęczmienia, uważana za najgroźniejszą wirozę zbóż. Rośliny porażone tą chorobą charakteryzują się nierównomiernym rozwojem, są niższe i mają intensywne, żółte przebarwienia (na owsie i pszenicy mogą one przybierać kolor czerwony). U roślin dotkniętych tą chorobą we wczesnej fazie rozwoju, może dojść do niewykształcenia kłosów lub niedostatecznego wykształcenia ziarna.

Jak zwalczać jesienne szkodniki?

Zwalczanie szkodników w zbożach oraz w rzepaku może przebiegać na kilka sposobów. Pierwszą grupą są określone zabiegi agrotechniczne, dokonywane zarówno przed siewem, jak też w okresie wegetacji. Należy do nich przede wszystkim ograniczenia zachwaszczenia, a także zbilansowane nawożenie.

W przypadku, gdy tego typu zabiegi nie przyniosły efektu, to można sięgnąć po środki chemiczne w postaci insektycydów. Do wyboru w tym zakresie mamy różne środki, działające:

 • kontaktowo/powierzchniowo – a więc nie wnikające w strukturę roślin;
 • układowo – przenikające do soków rośliny;
 • wgłębne – wnikając w komórki roślin.

Poszukując optymalnego sposobu na walkę ze szkodnikami warto więc odpowiednio wcześnie rozpoznać możliwości w tym zakresie.

Insektycydy w walce ze szkodnikami zbóż i rzepaku

Właściwości poszczególnych preparatów najprościej jest opisać stosując konkretne przykłady.

Kaiso 050 EG Nufarm

Pierwszym z wartych uwagi insektycydów jest Kaiso 050 EG. To środek owadobójczy w formie granulatu do sporządzania emulsji wodnej. Charakteryzuje się działaniem kontaktowym, żołądkowym i przeznaczony jest przede wszystkim do zwalczania szkodników gryzących oraz ssących w pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimym. Środek ten skutecznie zwalcza takie szkodniki jak:

 • chowacz brukwiaczek;
 • słodyszek;
 • szkodniki łuszczynowe;
 • skrzypionki;
 • mszyce.

insektycyd_decis_Mega_50EW

Decis Mega 50 EW Bayer

Wyjątkowo uniwersalnym preparatem jest Decis Mega 50 EW od firmy Bayer.  To środek w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących. Może być stosowany zarówno w przypadku roślin rolniczych, a więc w rzepaku i wybranych zbożach, jak też w zakresie roślin sadowniczych, warzywnych oraz ozdobnych. Zwalcza m.in. takie szkodniki jak:

 • śmietka cebulanka;
 • wciornastki;
 • zwójka różóweczka;
 • omacnica jarzębianka;
 • muszka plamoskrzydła;
 • pryszczarek namalinek łodygowy,
 • przeziernik malinowiec;
 • zwójka;
 • zmieniki.

insektycyd_inazuma_130WG

Inazuma 130 WG 

Następnym z środków, którego możliwości warto poznać jest Inazuma 130 WG. To insektycyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, który charakteryzuje się działaniem kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników gryzących i ssących, a na roślinę działa powierzchniowo i wgłębnie. Inazuma 130 WG może być stosowana m.in. w takich uprawach jak: rzepak ozimy, pszenica ozima, kukurydza, śliwa, len, rośliny ozdobne oraz pomidor i oberżyna. Preparat ten działa na szeroką gamę szkodników, w tym:

 • pchełkę lnową oraz pchełkę lnową długostopką;
 • wciornastka kalarepowca oraz wciornastka lnowca;
 • owocnice śliwowe;
 • zmieniki;
 • mączliki szklarniowe;
 • miniarki;
 • czerwce;
 • mszyce.

Wskazane preparaty to jedne z wielu przykładów tego, jak można wyeliminować zagrożenie dla naszych upraw w postaci szkodników. Warto jednak pamiętać, by stosując środki ochrony roślin – a w szczególności insektycydy – zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producenta zawartych na etykiecie i w ulotce.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy przedstawią ofertę najlepiej dopasowaną do potrzeb Twojego gospodarstwa.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ