Jesienne dokarmianie zbóż mikroelementami

Jesienne dokarmianie zbóż mikroelementami

Zboża ozime już jesienią wymagają dokarmiania dolistnego mikroelementami, które wpływają na metabolizm roślin, w tym na przemiany azotu. Powinniśmy brać tutaj pod uwagę także niespecyficzne działanie poszczególnych mikroelementów, jak ograniczanie występowania chorób, działanie antystresowe, stymulację rozwoju systemu korzeniowego.

Początkowy wzrost zbóż ozimych to bardzo ważny moment dla późniejszego ich rozwoju i plonowania. W okresie jesiennym następuję krzewienie i zawiązanie kłosów, a więc ustala się potencjał plonowania. Jest to istotny  okres, w którym zboża ozime przygotowują się do zimowania. Dlatego  jesienią trzeba im zapewnić prawidłowy rozwój i dobre zahartowanie poprzez właściwe nawożenie dolistne.

Do najważniejszych mikroelementów dla zbóż ozimych jesienią zalicza się miedź, cynk i mangan. Miedź z cynkiem zwiększa odporność roślin na niskie temperatury zimą, a miedź z manganem podnosi odporność na choroby grzybowe. Natomiast cynk i mangan zwiększają tolerancję roślin na stres wywołany brakiem wody.

Miedź ważny mikroelement, którego niedobór  jest jedną z przyczyn słabszego pobierania azotu. Brak miedzi powoduje również większą łamliwość roślin. Pierwiastek ten bierze  udział w przemianach azotu w roślinie. Należy podać go zbożom profilaktycznie, nie czekając na pierwsze objawy niedoboru, gdyż te występują zazwyczaj w późniejszych fazach. Podanie tego pierwiastka na pewno zaprocentuje pozytywnie dla naszych upraw.

Istotnym mikroelementem jest też mangan. Niedobory tego składnika powodują podłużne plamy na liściach o lekko żółtym zabarwieniu. Objawy te pojawią się znacznie wcześniej niż w przypadku niedoboru miedzi.  Mangan jest ważnym pierwiastkiem dla efektywności procesu fotosyntezy. Bierze  udział w procesie syntezy białek i tworzeniu chlorofilu.

Znaczący jest również, Cynk który pomaga w zwiększeniu odporności zbóż na trudne warunki atmosferyczne- niskie temperatury. Pierwiastek ten poprawia także rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu pośrednio wpływa na pobranie dostępnych w glebie makroelementów, a jednocześnie wody. Cynk jest pierwiastkiem odpowiedzialnym za prawidłową replikację DNA i RNA, czyli za podział komórek i przemiany białkowe.  Niedobór  cynku hamuje syntezę tryptofanu, aminokwasu będącego materiałem wyjściowym do syntezy auksyn – hormonów wzrostu. Stąd jego niedobór objawia się zahamowaniem wzrostu roślin, niewytwarzaniem ziaren. 

Wg. różnych badań niedobory tych   mikroelementów dotyczą nawet 1/3 polskich stanowisk. Dlatego też nawożenie mikroelementami jest ważne. Przypomnijmy jednak, że aby nawożenie mikroelementami było skuteczne musimy aplikację wykonać w jak najlepszych warunkach atmosferycznych, najlepiej w temperaturze ok. 10°C.

Jesienne dokarmianie zbóż mikroelementami ma wpływ zarówno na ich prawidłowy rozwój jak i lepsze przezimowanie, a przede wszystkim na plon.
Dlatego warto dokarmiać rośliny jesienią mikroelementami:

Nawóz ADOB Mn IDHA,

Nawóz ADOB Cu IDHA,

Nawóz ADOB 2,0 Zn IDHA

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ