Jesień na polu.

Jesień  to czas intensywnych prac polowych związanych z siewem i ochroną ozimin.

Czas ten, na plantacjach już jest końcówką prac polowych. Jeżeli zaaplikowano nawozy naturalne, a najlepszą porą na ich stosowanie jest okres pożniwny, to dobrze jest je przyorać.

Po zbiorze kukurydzy

Po zbiorze kukurydzy warto wykonać orkę i zabiegi rozdrabniania resztek pożniwnych. Zabieg ten ma przede wszystkim poprawić strukturę gleby. Warto pamiętać, że sucha masa resztek pożniwnych może stanowić schronienie dla larw omacnicy prosowianki głównego szkodnika kukurydzy. Dlatego warto zastosować Biogen Rewital preparat, który przyspiesza rozkład resztek pożniwnych i tym samym zwiększa ilość dostępnych dla roślin składników pokarmowych w glebie.

Optymalny okres wysiewu zbóż ozimych

Optymalny okres przypadający na czas między 20.09-30.09 wysiewu zbóż ozimych uzależniony jest od przebiegu pogody oraz warunków glebowych.  W pierwszym tygodniu października (w niektórych rejonach naszego kraju) dopuszczalny jest wysiew pszenicy ozimej, żyta oraz pszenżyta, ale nie poleca się wysiewu jęczmienia ozimego. Należy jednak  pamiętać, że opóźnienie siewu zbóż wymaga zwiększenia obsady nasion na metrze kwadratowym oraz może wiązać się ze spadkiem plonowania roślin.

Ochrona plantacji przed chwastami i szkodnikami

O ile na większości pól zboża są już wysiane, to ochrona plantacji przed chwastami i szkodnikami jeszcze przed nami. Odchwaszczanie zbóż jest jednym z pierwszych i najważniejszych zabiegów agrotechnicznych wykonywanych jesienią. Młode oziminy nie są w stanie same sobie poradzić ze znacznie szybciej rozwijającymi się  roślinami konkurencyjnymi -chwastami. Niezwalczone chwasty jesienne wchodzą w przerwę wegetacyjną znacznie lepiej ukorzenione i odżywione niż zboża oraz rzadko wymarzają. Jesiennym  rozwiązaniem  problemu miotły zbożowej i szerokiego zakresu chwastów dwuliściennych  w zbożach ozimych jest preparat herbicyd LENTIPUR FLO 500 S.C.

Jesień na polu to również inwazja insektów, a przede wszystkim mszyc, które są wektorem chorób wirusowych. Mszyca zbożowa jest najliczniej  występującym gatunkiem mszyc w zbożach ozimych. Już w tej chwili widać mszyce na młodych oziminach. Lekceważenie wystąpienia tego szkodnika może okazać się katastrofalne w skutkach. Żerując na młodych zbożach nie tylko obniża ich kondycję przed zimą, ale również przenosi groźną chorobę jaką jest żółta karłowatość jęczmienia. Dlatego warto zastosować insektycyd  Bulldock 025EC lub insektycyd  Carnadine 200 SL

Wiadomo, że skuteczna ochrona ozimin pod koniec roku przyniesie wiosną szybsze wejście w  wegetację, a co za tym idzie większe i lepsze jakościowo plony.

Prace polowe jesienią często koncentrują się na poprawienie struktury gleby oraz przygotowaniu jej do kolejnego sezonu. Rolnicy kończą nawożenie oraz uprawki przedsiewne, siewy ozimin, zbiory kukurydzy. Jednak to nie koniec prac, które trzeba wykonać na polu jesienią jeszcze przed zimą. Kolejnym uzupełniającym elementem w pracach polowych jest wapnowanie, jako zabieg poprawiający strukturę gleby. Połączenie zabiegu preparatem Biogen Rewital z uzupełnieniem makroskładnika CaO, będzie dobrym fundamentem pod zboża jare.

Dlatego pamiętajmy i dbajmy o swoje pole!

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ