Jakie wsparcie w ramach PROW 2014-2020 dla rolników?

Przede wszystkim program Rozwoju Obszarów Wiejskich tzw. PROW na lata 2014-2020 został wydłużony o dwa lata ze względu na pandemię. W ostatnim czasie uruchomionych zostało kilka naborów, które pozwalają zrealizować inwestycje w oparciu o pozostałe do wykorzystania środki z Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ w tym roku rozpoczyna się też nabór wniosków w ramach nowej perspektywy, czyli Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027.

bydło_obora

PROW Wsparcie na rozwój małych gospodarstw

Po pierwsze – program „Wsparcie na rozwój Małych Gospodarstw 2023” realizowany w ramach Planu Strategicznego WPR. Ma na celu zwiększenie konkurencyjności małych gospodarstw, poprzez wzrost sprzedaży wyprodukowanych bądź przetworzonych przez nie produktów rolnych. Według zaktualizowanego harmonogramu szacunkowy limit środków przeznaczonych na wsparcie w ramach tego działania ma wynieść 468 mln złotych, a termin składania wniosków trwa od 30 sierpnia do 29 września.

Premia obejmuje działania związane m.in. z produkcją oraz przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, rolniczym handlem detalicznym, a jak również sprzedażą oraz dostawami bezpośrednimi. W ramy tej interwencji wpisują się takie inwestycje związane z prowadzeniem produkcji rolnej, jak:

 • budowa, remont, modernizacja i wyposażenie budynków bądź budowli;
 • zakup nowych maszyn lub urządzeń;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Dofinansowania nie wykorzystamy natomiast na zakup ziemi i zwierząt, ani środków do produkcji rolnej. Ze wsparcie mogą skorzystać gospodarstwa, których wartość ekonomiczna nie przekroczyła 25 tys. euro. Ponadto w momencie składania wniosku należy wykazać się udokumentowanym przychodem z działalności rolniczej, na określonym, minimalnym poziomie.

zgrabiarka_newholland

PROW Premia dla młodych rolników

Kolejnym z programów wsparcia dla rolnictwa jest „Premia dla młodych rolników”, który również realizowany jest w ramach. Stworzony do zachęcenia młodych osób do pozostania na wsi i podjęcia działalności rolniczej, co ma przełożyć się na poprawę sytuacji ekonomicznej obszarów wiejskich. Zgodnie z harmonogramem łączna kwota wsparcia ma wynieść 811 złotych. Termin na dostarczanie wniosków wyznaczono na 30 sierpień – 29 wrzesień 2023 roku.

Wsparcie udzielane jest w formie jednorazowego dofinansowania w wysokości 200 tys. złotych, wypłacanego w dwóch ratach. Środki mogą być przeznaczone na:

 • zakup maszyn rolniczych;
 • pokrycie kosztów związanych z zakupem ziemi;
 • modernizację bądź budowę budynków inwentarskich;
 • inne potrzeby związane z gospodarstwem rolnym.

Ten program skierowany jest do osób fizycznych w wieku od 18 do 40 lat, które rozpoczynają prowadzenie działalności rolniczej lub też prowadzą ją nie dłużej niż 24 miesiące. Dodatkowy warunek dotyczy również obowiązku posiadania odpowiednich kwalifikacji lub konieczności ich uzyskania w przeciągu 3 lat od momentu wypłaty pierwszej raty wsparcia.

ładowarka_W190D_19_newholland

Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D) – zakup ciągników i maszyn

To poddziałanie 4.1, czyli wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, oraz typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D). Wnioski o wsparcie tego najpopularniejszego wśród rolników programu można składać od 5 czerwca do 5 lipca 2023 roku.

W tym obszarze zrealizować można inwestycje związane z:

 • budową, rozbudową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli przeznaczonych do produkcji rolnej;
 • zakupem wyposażenia do produkcji rolnej;
 • zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych.

Wsparcie na poszczególne inwestycje przyznaje się w wysokości limitu, który wynosi odpowiednio 600 tys. złotych lub 250 tys. złotych. Limity te nie łączą się. Dofinansowanie obejmuje operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowanych jest wyższa, niż 50 tys. złotych. Pomoc będzie przyznawana w zależności od sumy przyznanych punktów zgodnie z kryteriami.

Kwota 600 tys. złotych przewidziana jest dla inwestycji związanych bezpośrednio z bezpośrednio:

 • z budową, modernizacją budynków inwentarskich;
 • adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie,
 • budową bądź modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca.

W tej kwocie zawrzemy także wyposażenie wspomnianych budynków.

chlewnia

Wsparcie w kwocie 250 tys. złotych możemy przeznaczyć na inne inwestycje wpisujące się w zakres tego projektu. W ramach takiej operacji można więc uzyskać dofinansowanie na m.in. na zakup sprzętu rolniczego. Przykładem wykorzystania wsparcia w tym obszarze to m.in. zakup maszyn rolniczych. Tutaj należy pamiętać o obowiązującym systemie punktowym premiującym określone ich rodzaje.

Na co zwrócić uwagę przy składaniu wniosków?

Boomer_newholland_praca

Planując złożenie wniosku o wsparcie z tego programu, warto zwrócić uwagę m.in. na nowe rozrzutniki z aplikatorami lub ciągniki, które powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanej działalności. W tym przypadku wyjątkowo uniwersalną opcją – która znajduje uzasadnienie w wielu gospodarstwach rolnych, sadowniczych i ogrodniczych – mogą być ciągniki Boomer od New Holland.

Jest to najmniejsza seria traktorów rolniczych o mocy od 24 do 57 KM w zależności od modelu. Ciągniki oraz zestawie nowoczesnych rozwiązań zwiększających zarówno komfort, jak i wydajność pracy.

Reasumując warto skorzystać z szerokiego pakietu pomocy unijnej, przyznawanej w ramach prolongowanej perspektywy, jak też nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Należy przy tym podkreślić, że w naszym artykule zaprezentowaliśmy jedynie zarys możliwości w tym zakresie. Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo na stronach arimr.gov.pl

Oferta na ciągniki i maszyny rolnicze

Szukasz ciągnika lub maszyny rolniczej, która spełni Twoje oczekiwania oraz będzie kwalifikowała się do programu wsparcia?

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy przedstawią ofertę najlepiej dopasowaną do potrzeb Twojego gospodarstwa.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ