Jak zwalczyć „mączniak prawdziwy” w pszenicy i innych zbożach ozimych

Łagodna zima a wzrost patogenów, szkodników i chwastów w uprawach – mączniak prawdziwy

Mączniak prawdziwy to uciążliwy grzyb, który pojawia się wiosną na uprawach. Łagodne zimy, choć sprzyjają rolnikom w wielu aspektach, mogą jednocześnie sprzyjać rozwojowi różnych patogenów, szkodników i chwastów w uprawach zbożowych. Warto zatem zrozumieć, jak skutecznie zapobiegać i zwalczać tę plagę oraz jakie strategie ochronne są najlepsze.

maczniak-prawdziwy

Kiedy wykonujemy zabiegi – T1, T2, czy T3?

Zabiegi T1, T2 i T3 odnoszą się do określonych etapów ochrony roślin. Zwłaszcza w kontekście stosowania środków ochrony roślin (fungicydów, herbicydów, insektycydów). Dodatkowo coraz popularniejszy zabieg T0, który jest wykonywany w zbożach ozimych na jesieni. Te oznaczenia są stosowane w rolnictwie i wiążą się z różnymi fazami rozwoju roślin uprawnych. Oto krótka charakteryzacja każdego z tych etapów:

 • T1 (Pierwszy zabieg):
  • Kiedy wykonywać: Zazwyczaj wykonuje się go w fazie krzewienia roślin, czyli w okresie, gdy rośliny zaczynają się rozgałęziać. To odpowiedni moment, aby zapobiegać lub kontrolować różne zagrożenia, takie jak choroby grzybowe, chwasty czy też niektóre szkodniki.
  • Co obejmuje: Zabieg T1 może być skierowany przede wszystkim przeciwko chorobom grzybowym, ale również może obejmować kontrolę chwastów czy ochronę przed szkodnikami, w zależności od potrzeb i warunków danego pola.
 • T2 (Drugi zabieg):
  • Kiedy wykonywać: Faza rozwoju roślin, w której wykonuje się zabieg T2, może różnić się w zależności od gatunku rośliny, w tym wypadku w fazie liścia flagowego
   Mączniak prawdziwy oraz rzekomy będzie występować na łodygach, nie na liściach.
  • Co obejmuje: Zabieg T2 jest często skoncentrowany na kontroli chorób grzybowych, zwłaszcza tych, które mogą wystąpić w późniejszych fazach rozwoju roślin, takich jak mączniak prawdziwy (faza liścia flagowego). Mączniak prawdziwy oraz rzekomy będzie występować na łodygach, a nie liściach.
 • T3 (Trzeci zabieg):
  • Kiedy wykonywać: Wykonywany jest później w sezonie wzrostu roślin, najczęściej w fazie kłoszenia.
  • Co obejmuje: Zabieg T3 ma na celu zabezpieczenie roślin przed ewentualnymi infekcjami w okresie dojrzewania i zbiorów. Kontroluje się w nim również rozwój chorób grzybowych, zwłaszcza jeśli warunki atmosferyczne sprzyjają ich rozwojowi.

Porada eksperta:

Czy znasz coraz popularniejszy zabieg T0 który będzie wykonywany w zbożach ozimych na jesieni?

T0 to termin stosowany w kontekście terminowania oprysków herbicydowych w fazie wegetatywnej roślin. W przypadku zbóż ozimych, zabieg T0 wykonywany jest na wczesnym etapie ich wzrostu, najczęściej jesienią, tuż przed zimą. Jest to kluczowy moment, aby zapewnić ochronę roślin przed chwastami oraz chorobami grzybowymi.

Zabieg T0 obejmuje zastosowanie specjalnie dobranych herbicydów oraz fungicydów, które zapewniają skuteczną ochronę roślin. Herbicydy eliminują chwasty konkurencyjne, które mogą zmniejszyć plony. Z kolei fungicydy chronią rośliny przed chorobami grzybowymi, takimi jak rdza, mączniak czy fuzarioza.

Kluczową zaletą zabiegu T0 jest to, że pozwala on na rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego z czystym polem, co sprzyja lepszemu rozwojowi i plonowaniu roślin. Dodatkowo, eliminacja chwastów i chorób grzybowych na wczesnym etapie wzrostu pozwala zmniejszyć ryzyko strat w plonach w późniejszych fazach rozwoju roślin.

Decyzje dotyczące momentu wykonania poszczególnych zabiegów (T1, T2, T3) są zazwyczaj podejmowane na podstawie np. obserwacji rozwoju roślin, prognoz pogodowych i oceny ryzyka wystąpienia chorób czy szkodników. Planowanie i skoordynowanie tych zabiegów są kluczowe dla skutecznej ochrony upraw przed zagrożeniami.

Przykładowy kalendarz zabiegów na mączniak

Poniżej znajduje się sugerowany kalendarz zabiegów (T1, T2, T3) na przykładzie pszenicy ozimej przedstawiony w formie tabeli. Warto pamiętać, że konkretny kalendarz może się różnić w zależności od gatunku uprawy, regionu oraz aktualnych warunków pogodowych.

MiesiącFaza rozwoju roślinZabieg T1Zabieg T2Zabieg T3
Marzecfaza krzewieniakontrola herbicydowa
Kwiecieńfaza strzelania w źdźbłokontrola fungicydowa T1
Majfaza wzrostu liścia flagowegokontrola fungicydowa T2
Czerwiecfaza kłoszenia i dojrzewaniakontrola fungicydowa T3
Lipiecdojrzewanie
Sierpieńzbiór

Na przykładzie pszenicy ozimej


Marzec – faza krzewienia – kontrola herbicydowa
Kwiecień – faza strzelania w źdźbło – kontrola fungicydowa T1
Maj – faza wzrostu faza liścia flagowego – kontrola fungicydowa T2
Czerwiec – faza kłoszenia i dojżewania – kontrola fungicydowa T3
Lipiec – dojrzewanie
Sierpień – Zbiór

pszenica_pole

Warto dostosować powyższy kalendarz do konkretnych warunków regionalnych, typu uprawy oraz zmieniających się warunków pogodowych. Ponadto, ścisłe monitorowanie roślin i pól, a także dostosowywanie planów zabiegów agrotechnicznych do aktualnych potrzeb to klucz dla efektywnej ochrony upraw.

Decyzja o wykonaniu zabiegów ochronnych przeciwko mączniakowi prawdziwemu powinna być precyzyjnie skoordynowana z rozwojem roślin oraz warunkami atmosferycznymi. W T1 wykonujemy zabieg czyszczący, leczniczy i  zapobiegawczy dla mączniaka prawdziwego. Następne zabiegi (T2, T3) powinny być planowane elastycznie, w zależności od poziomu zagrożenia i prognozy pogody.

Zwalczanie mączniak prawdziwy – czy można łączyć środki ochrony roślin i stosować adiuwanty?

Mieszanie fungicydów i herbicydów przynosi obniżenie skuteczności obu preparatów. Natomiast łączenie fungicydów z różnych grup chemicznych np. morfoliny i triazoli będzie przynosić efekt synergiczny. Dodatkowo, stosowanie adiuwantów może poprawić skuteczność preparatów ochronnych, zwiększając ich przyczepność do roślin i zwiększając penetrację substancji czynnej.

Azot, dawki i ekoschematy – klucz do sukcesu

Odpowiednie nawożenie azotem odgrywa istotną rolę w zapobieganiu mączniakowi prawdziwemu. Pierwsza dawka azotu po zimie powinna być dostosowana do potrzeb roślin, ale jednocześnie uwzględniać zalecenia dotyczące minimalizacji ryzyka chorób grzybowych. Ekoschematy, które promują zrównoważone praktyki rolnicze, mogą być przydatne w optymalizacji nawożenia i minimalizacji wpływu na środowisko.

T0, T1 T2, T3 – kluczowe etapy ochrony roślin

W planowaniu strategii ochrony roślin przed mączniakiem prawdziwym niezbędne jest uwzględnienie wszystkich kluczowych etapów zabiegów: T0, T1, T2 i T3. W przypadku zabiegu T0 będzie to dobór odpowiednich zapraw nasiennych, co jest istotne w ograniczeniu początkowego rozwoju patogenu. Termin pozostałych zabiegów powinno dostosowywać się do fazy rozwoju roślin oraz intensywności infekcji.

Ograniczanie występowania grzybów poprzez uprawę ścierniska

Skuteczną praktyką w ograniczaniu występowania grzybów, w tym mączniaka prawdziwego, jest uprawa ścierniska po zbożach oraz po kukurydzy. Produkty takie jak Bi słoma, Agrarius mogą być skutecznym wsparciem w poprawie struktury gleby i redukcji patogenów. Dodatkowo, stosowanie rozdrabniacza Berti może przyspieszyć proces rozkładu resztek roślinnych.

Ważne jest, aby rolnicy świadomie planowali strategie ochronne, dostosowując je do zmieniających się warunków atmosferycznych i rozwoju roślin. Stosowanie skoordynowanych działań, łączenie środków ochrony roślin czy też dbałość o odpowiednie nawożenie to klucz do efektywnej walki z mączniakiem prawdziwym i innymi szkodnikami w uprawach zbożowych.

Miniaturka produktu
Full Terminator - preparat do rozkładu resztek pożniwnych Agrarius
zobacz produkt

Niniejszy artykuł stanowi jedynie wpis informacyjny i ma na celu zapewnienie użytkownikom ogólnej wiedzy na temat stosowania środków ochrony roślin. Zastrzegamy, że wszelkie informacje zawarte w tym artykule mogą być oparte na ogólnych zasadach i nie odzwierciedlać specyficznych warunków czy wymogów dla konkretnych produktów. Użytkownicy są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z instrukcjami i etykietami produktów oraz przestrzegania zaleceń producenta. Podkreślamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin ani za ewentualne szkody wynikające z niezgodnego z instrukcjami użytkowania produktów. Zalecamy konsultację z odpowiednimi specjalistami w przypadku wątpliwości dotyczących stosowania środków ochrony roślin

Potrzebujesz porady – porozmawiaj z ekspertem –>

Zbigniew Chojnacki
doradca agrotechniczny i szkoleniowy
tel 500 061 876

zbigniew.chojnacki@agrosklad.com.pl

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ