Halvetic od Ciech Sarzyna – innowacyjna ochrona

Ochrona herbicydowa roślin jest niezmiennie ważnym elementem prowadzenia uprawy. Rolnicy często jednak stają przed dylematem związanym z wyborem właściwego środka chwastobójczego, który z jednej strony będzie wystarczająco efektywny, a z drugiej bezpieczny – zarówno dla uprawianych roślin, jak i dla środowiska.

Gdzie jednak powinniśmy szukać najlepszego rozwiązania, uwzględniającego te dwa aspekty? W naszym artykule przedstawimy nowy preparat herbicydowy, który został opracowany przez Ciech Sarzyna. Środek ten, dzięki swojej innowacyjnej formule ma szansę stworzyć przełom w ochronie roślin.

Wyzwania związane z ochroną upraw przed zachwaszczeniem

Ochrona upraw przed zachwaszczeniem wymaga wiedzy i nieustannego monitorowania nowości na rynku preparatów ochrony roślin. Powiązana jest z kilkoma elementami. Wynikają one zarówno ze stosowanych rozwiązań w zakresie agrotechniki, jak również odpowiedniego doboru środków chwastobójczych.

Czynności wynikające z agrotechniki, zaczynają się jeszcze na długo przed siewem. Pierwszym wyzwaniem staje się bowiem wybór odpowiedniego stanowiska. W toku kompleksowego planowania uprawy ważne są bowiem zarówno warunki glebowe, jak też uprawiane wcześniej na danym stanowisku rośliny i pojawiające się przy tej okazji agrofagi.

Kolejnym etapem jest odpowiednie zaplanowanie siewu. W tym aspekcie ważny jest między innymi dobór gatunku ziarna, czy ustalenie gęstości i głębokości zasiewu. Po zakończeniu tych czynności rozpoczyna się kolejna faza obserwacji, zarówno jesiennej, jak i wiosennej. Na podstawie przeprowadzonej w ten sposób identyfikacji odmian zagrażających naszej uprawie, jesteśmy w stanie ustalić, jakie środki ochrony roślin należy zastosować.

halvetic_młode_zboże

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów o szerokiej gamie zastosowań. Ważnym aspektem staje się jednak ich adekwatne i efektywne użycie. Szczególnie ze względu na rosnącą odporność chwastów na poszczególne substancje czynne.

Halvetic – innowacyjna formuła na bazie glifosadu

Halvetic od Ciech Sarzyna jest nieselektywnym herbicydem w postaci koncentratu, przeznaczonym do sporządzania roztworu wodnego. Stosuje się go nalistnie, do zwalczania szerokiej grupy jedno i dwuliściennych chwastów – zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich. W zależności od rodzaju plantacji może być używany po zbiorze rośliny uprawnej, do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty oraz do przedwschodowego zwalczania chwastów w uprawach kukurydzy. Dopuszczony został do użytku również w sadach oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo.

halvetic_pąk_jabłoń

Pierwsze efekty tego środka widoczne są już w przeciągu 7-10 dni od zastosowania. Zamieranie chwastów obserwowane jest po około dwóch tygodniach od zabiegu, przy czym wysokie temperatury, wilgotność i nasłonecznienie mogą przyśpieszyć jego działanie. 

Podstawową substancją czynną w tym preparacie jest glifosad, w formie soli izopropyloaminowej. Ponadto, środek ten zawiera także zwilżacze i siarczan amonu, który często bywa dodawany osobno, co utrudnia jego stosowania. Warto przy tym podkreślić, że sam glifosad jest jedną z najpowszechniej stosowanych w ochronie roślin substancji aktywnych. Oparte na nim środki należą do grupy najlepiej przebadanych, a bezpieczeństwo ich stosowania zostało potwierdzone w licznych raportach i opracowaniach. Pozytywną opinię o tej substancji wyrażają również agencje regulacyjne w wielu krajach.


Nowoczesna formuła – skuteczność i bezpieczeństwo dla środowiska

Halvetic zasługuje na uwagę przede wszystkim ze względu na swoją wysoką skuteczność, przy równoczesnym ograniczeniu dawki. Wynika to przede wszystkim z innowacyjnej technologii BGT (Better Glyphosate Technology). Pozwala ona na zmniejszenie dawki glifosadu na hektar  – nawet o 50% w stosunku do konkurencyjnych preparatów. Całość odbywa się natomiast bez ograniczenia efektywności preparatu.

Rozwiązania zastosowane przy tworzeniu tego herbicydu, opierały się na łączeniu systemu substancji pomocniczych i innych dodatków. Miały one na celu zapewnienie pełnej funkcjonalności zasadniczej substancji czynnej w ramach jednego produktu. Pierwszą zaletą takiego połączenia, jest łatwiejsze i szybsze przygotowanie cieczy roboczej. Kolejną jest natomiast zwiększenie retencji preparatu na powierzchni zwalczanych chwastów, co korzystnie wpływa na wnikanie substancji aktywnej i jej przemieszczanie w kierunku działania.

halvetic_młoda_kukurydza

Zastosowana formuła pozwala również na ograniczenie wpływu czynników negatywnych, jak:

  • warstwa woskowa na powierzchni roślin,
  • niedostatek wody w glebie,
  • skrajne temperatury.

Przechodząc do podsumowania, należy przede wszystkim podkreślić, że przed zastosowaniem – zarówno preparatu Halvetic, jak też innych środków ochrony roślin – należy zapoznać się z zaleceniami producenta. Nieprawidłowe użytkowanie może bowiem prowadzić zarówno do zagrożenia zdrowia, jak i uprawy.

Sam środek, ze względu na swoją innowacyjną formułę może stać się przełomowym rozwiązaniem wśród nieselektywnych herbicydów. Jego uniwersalność i efektywność, przy równoczesnym zmniejszeniu ilości substancji czynnej, stanowią istotną wartość dodaną w procesie ochrony upraw przed zachwaszczeniem.

Więcej o preparacie opowiedzą nasi doradcy.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ