EROZJA GLEBY – JAK Z NIĄ WALCZYĆ!

EROZJA GLEBY – JAK Z NIĄ WALCZYĆ!

Erozja gleby jest zjawiskiem naturalnym, jednak proces ten w znacznym stopniu przyspiesza działalność człowieka, głównie poprzez stosowanie niewłaściwych praktyk rolniczych oraz intensywnej produkcji rolniczej.

Erozja gleby może przebiegać niezauważalnie jako długotrwały proces lub postępować błyskawicznie, powodując poważne ubytki żyznej wierzchniej warstwy. Proces ten prowadzi do obniżenia kondycji gleby, a w konsekwencji może przyczynić się do utraty połowy plonów! Zdegradowana, zniszczona gleba nie ma zdolności zatrzymywania wody a poziom dobroczynnych mikroorganizmów i jej bioróżnorodność są obniżone.

Procesy erozyjne choć występują w sposób naturalny to jednak przyspieszają na skutek działalności człowieka, niekorzystnie wpływając na stan gleby. Przekłada się to na jakość i wysokość plonów oraz na całe otaczające nas środowisko.

Przy zastosowaniu odpowiednich preparatów i agrotechniki możemy w znacznym stopniu ograniczyć skutki erozji. W walce z niszczeniem warstwy uprawnej gleby warto korzystać ze sprawdzonych środków, które zawierają pożyteczne bakterie i wspomagają regenerację podłoża – polecamy BIOGEN REWITAL.

 

Biogen Rewital

BIOGEN REWITAL to naturalny preparat, który regeneruje zdegradowaną mikroflorę glebową uzupełniając środowisko glebowe o niezbędne bakterie. Biogen Rewital wprowadzony do gleby zwiększa jej bioróżnorodność, poprawia jej żyzność i strukturę oraz korzystnie wpływa na stosunki wodnopowietrzne. Struktura gruzełkowata gleby tworzy korzystne warunki kiełkowania nasion i prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego roślin. Zwiększona zasobność gleby w składniki odżywcze przekłada się na wzrost wartości biologicznej otrzymanych produktów roślinnych. Dzięki bogatemu składowi mikrobiologicznemu oraz wysokim zdolnościom bakterii do namnażania preparat Biogen Rewital ogranicza rozwój patogennych mikroorganizmów w środowisku glebowym, poprawiając tym samym zdrowotność roślin uprawnych.

Korzyści stosowania BIOGEN REWITAL

  • Przywraca równowagę mikrobiologiczną ekosystemu odbudowując mikroflorę gleby zdegradowaną na skutek erozji.
  • Przyspiesza mineralizację resztek pożniwnych roślin, obornika i innych naturalnych nawozów organicznych.
  • Poprawia żyzność gleby oraz wartość biologiczną produktów roślinnych.
  • Uruchamia w środowisku glebowym reakcje biochemiczne mające istotny wpływ na gospodarkę azotu, fosforu oraz związków siarki.
  • Powoduje uwolnienie trudno dostępnych dla roślin składników pokarmowych.
  • Redukuje w środowisku glebowym chorobotwórcze dla roślin bakterie, wirusy i grzyby.
  • Poprawia zdrowotność roślin uprawnych.
  • Ogranicza przykre zapachy podczas nawożenia pól uprawnych gnojówkami i gnojowicami.

Skład preparatu

Biopreparat BIOGEN REWITAL złożony jest z niepatogennych mikroorganizmów oraz pożywki startowej. Najwyższa koncentracja bakterii, aż 108 jtk/g wśród dostępnych preparatów!

Dawkowanie i stosowanie

Można stosować jako oprysk (do oprysku powierzchni 1 ha rozcieńczyć 1 l preparatu w 200-500 l wody), do podlewania, moczenia sadzonek i w uprawach sadowniczych.

 

Chcesz wiedzieć więcej –> ZADZWOŃ

 

Zachęcamy do zakupów w naszym Sklepie internetowym

Bądź z Nami na bieżąco – polub na facebook.com/agrosklad

 

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ