Dokarmianie rzepaku jesienią

Plonowanie rzepaku i jego zimotrwałość są w dużym stopniu zależne od jesiennego rozwoju, jak i odżywiania roślin w tym okresie. Jesienny rozwój rzepaku zależy od wielu czynników m.in. pogody, terminu i gęstości siewu, dobru odpowiedniej odmiany, nawożenia azotem oraz innymi składnikami pokarmowymi. Rzepak buduje plon już od siewu dlatego tak istotne jest właściwie dokarmianie rzepaku jesienią. Odżywione rośliny lepiej przetrwają zimę i wejdą w okres wegetacji na wiosnę.

rzepak_stefano

Dokarmianie rzepaku jesienią – o czym pamiętać

Rzepak przed zimą powinien być prawidłowo odżywiony wszystkimi składnikami pokarmowymi, aby przezimował w odpowiedniej fazie rozwojowej 8-12 liści. Niedobory mikroskładników prowadzą do niedożywienia rośliny, co w konsekwencji może doprowadzić do nieprawidłowego rozwoju i zmniejszenia zimotrwałości. Rzepak w okresie jesiennym dokarmiamy przede wszystkim borem i manganem oraz azotem w razie potrzeby, a w dalszej kolejności miedzią, molibdenem, cynkiem i żelazem.

Bor jest niezbędny do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego jak i rozety nadziemnej. Opowiada za gospodarkę wodną roślin, jest też niezbędny w tworzeniu organów generatywnych (jesienią zawiązków pędów bocznych i pąków kwiatowych) oraz funkcjonowaniu tkanek asymilacyjnych i przewodzących, a także stożków wzrostu pędów i korzeni. Bor również będzie nam stymulował rozwój przezimowania roślin, dzięki czemu nasze rośliny łatwiej i lepiej zniosą trudy zimy. Jesienią na rozetach rzepaku przy niedoborze boru tworzą się karłowate liście sercowe, zaś pozostałe z charakterystycznym czerwonawym przebarwieniem brzegów i wierzchołka. Z kolei w szyjce korzeniowej widoczne są na jej przekroju charakterystyczne kawerny.

Ekologiczny nawóz dolistny ADOB Bor

Wieloskładnikowy nawóz dedykowany uprawom rzepaku, buraków cukrowych i pastewnych, ziemniaków, kukurydzy, roślin strączkowych, lucerny, upraw sadowniczych i warzywniczych. Szybko i skutecznie dostarcza roślinom bor. Nawóz poprawia żywotność roślin, stymuluje kwitnienie i związywanie owoców.

rzepak_bor_adob

Kolejnym bardzo ważnym mikroelementem w jesiennym nawożeniu rzepaku jest managan. Mangan będzie intensyfikował proces fotosyntezy w roślinie, będzie powodował to, że już nie będzie więcej cukru, a ten cukier będzie przemieszczany przez bor do korzenia, a dzięki temu będzie wyższe stężenie cukru i osiągniemy wyższą zimotrwałość rośliny. Mangan w roślinie również będzie powodował obniżenie poziomu auksyn. Dzięki temu następuje wyhamowanie wzrostu i przygotowanie rośliny do spoczynku zimowego. Mangan również intensyfikuje pobieranie fosforu, a dzięki temu pośrednio będzie stymulował rozwój systemu korzeniowego. Objawy niedoboru manganu to marmurkowatość liści.

Nawóz ekologiczny z manganem Mn IDHA Adob

Nawóz dedykowany w uprawach szczególnie wrażliwych na niedobór manganu: zbóż, rzepaku, ziemniaków i buraków cukrowych. Dostarcza szybko przyswajalnego manganu, przyczyniając się do zwiększenia zimotrwałości roślin, ich niezakłóconego wzrostu oraz sprawnego wytwarzania chlorofilu.

rzepak_mangan_adob
nawożenie_rzepak

Rzepak jesienią – dokarmianie azotem

Z uwagi na fakt, że rzepak jest rośliną azotolubną w okresie jesiennym akumuluje stosunkowo duże ilości azotu, dlatego w momencie nierównomiernych, opóźnionych wschodów oraz gdy panują niedogodne warunki do mineralizacji, czyli duże opady deszczu i jednocześnie niskie temperatury. Wówczas w razie konieczności, powschodowo, 3-4 tygodnie po siewie podać można nawóz azotowy nalistnie. Azot przygotowuje rzepak do zimy, wpływa na odżywienie rośliny i na jej odpowiedni rozwój.

Miedź i mangan biorą udział we wszystkich głównych funkcjach w roślinie. Składniki te odpowiadają za gospodarkę azotową i hormonalną rośliny. Ponadto zwiększają odporność na choroby, a także zapewniają sprawną fotosyntezę.

Nawóz dolistny Basfoliar Extra 2.0 36 Adob

Stworzony z myślą o uprawach polowych i ogrodach nastawionych na wysokie plony. Bogaty w azot i magnez, wzbogacony o miedź, żelazo, mangan i cynk. Nawóz zawiera składniki pokarmowe, które kompleksowo wpływają na wzrost i rozwój roślin. Nawóz poprawia wigor, kondycję oraz zdrowotność roślin, a także skutecznie przeciwdziała występowaniu niedoborów składników pokarmowych.

rzepak_basfoliar

Nawóz z miedzią Adob Cu IDHA

Nawóz dolistny stworzony z myślą o roślinach szczególne podatnych na niedobór miedzi: zbóż, kukurydzy, ziemniaków, roślin motylkowych, traw, słonecznika, buraków cukrowych. Produkt pomaga roślinom lepiej przezimować oraz zwiększa odporność na choroby i grzyby.

rzepak_miedź_adob

Podsumowując, dobre odżywienie roślin w okresie jesiennym zapewnia zarówno ich prawidłowy rozwój, jak i lepsze przezimowanie. Korzystny wpływ jesiennego nawożenia dolistnego przejawia się m.in. tym, że w wyniku tego zabiegu zwiększa się grubość szyjki korzeniowej, w której roślina gromadzi substancje zapasowe. Roślina z nich korzysta w momencie wiosennego ruszenia wegetacji, kiedy to aktywność systemu korzeniowego jest jeszcze stosunkowo nieduża. Zapewnia to szybką regenerację roślin po zimie oraz ich dużą dynamikę wzrostu od samego początku wiosennej wegetacji.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ