Od 28 października 2019 rozpoczyna się nabór wniosków na dopłaty dla hodowców trzody chlewnej. Dokumenty można składać do 22 listopada 2019 r.
Komu przyznawane jest wsparcie:
  • “rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:
  • ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
  • utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji,  lub
  • zakup urządzeń do dezynfekcji,  lub
  • przebudowę/remont pomieszczeń  w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach;”*

 

  • “spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.”*

Pomoc będzie przyznawana na podstawie sumy uzyskanych punktów. Kwota wypłacana w ramach dofinansowania będzie uzależniona od rodzaju podjętych działań. Więcej informacji o kryteriach przyznawania pomocy oraz kwotach dofinansowania znajdziecie TUTAJ.

Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem urządzeń do dezynsekcji lub materiałów budowlanych do przeprowadzania remontu w celu utrzymania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych pomieszczeniach zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

*Źródło: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html; 14.10.2019r.