Dofinansowanie dla hodowców trzody chlewnej!

Od 28 października 2019 rozpoczyna się nabór wniosków na dopłaty dla hodowców trzody chlewnej. Dokumenty można składać do 22 listopada 2019 r.
Komu przyznawane jest wsparcie:
  • „rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:
  • ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
  • utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji,  lub
  • zakup urządzeń do dezynfekcji,  lub
  • przebudowę/remont pomieszczeń  w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach;”*

 

  • „spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.”*

Pomoc będzie przyznawana na podstawie sumy uzyskanych punktów. Kwota wypłacana w ramach dofinansowania będzie uzależniona od rodzaju podjętych działań. Więcej informacji o kryteriach przyznawania pomocy oraz kwotach dofinansowania znajdziecie TUTAJ.

Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem urządzeń do dezynsekcji lub materiałów budowlanych do przeprowadzania remontu w celu utrzymania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych pomieszczeniach zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

*Źródło: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html; 14.10.2019r.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ