Co gryzie Twoje jabłko?

Jabłonie są narażone na atak wielu szkodników, które mogą znacznie obniżyć jakość i ilość plonów. W artykule omówimy najczęściej występujące szkodniki jabłoni, sposoby ich zwalczania oraz substancje, które można stosować w ochronie tych drzew.

Najczęściej występujące szkodniki jabłoni:

 1. Owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella)
 2. Miodówka jabłoniowa (Psylla mali)
 3. Mszyca jabłoniowa (Aphis pomi)
 4. Pordzewiacz jabłoniowy (Aculus schlechtendali)
 5. Przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi)
 6. Pryszczarek jabłoniak
 7. Owocnia jabłkowa

Opis Szkodników i Metody Zwalczania

 • Owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella)

Opis: Motyl, którego larwy wgryzają się do wnętrza owoców, powodując ich robaczywienie i opadanie. Zwalczanie: Monitorowanie za pomocą pułapek feromonowych, stosowanie insektycydów w odpowiednich fazach rozwojowych.

owocowka_jablkoweczka
 • Miodówka jabłoniowa (Psylla mali)

Opis: Małe owady ssące sok z pędów i liści, prowadzące do ich deformacji i opadania. Zwalczanie: Stosowanie insektycydów, olejów parafinowych w okresie spoczynku wegetacyjnego.

 • Mszyca jabłoniowa (Aphis pomi)

Opis: Zielone lub czarne owady ssące sok z liści, powodując ich zniekształcenie i zahamowanie wzrostu. Zwalczanie: Insektycydy, naturalne preparaty na bazie mydła potasowego, stosowanie naturalnych wrogów mszyc, jak biedronki.

 • Pordzewiacz jabłoniowy (Aculus schlechtendali)

Opis: Mikroskopijne roztocza żerujące na spodniej stronie liści, powodujące ich brązowienie i opadanie. Zwalczanie: Stosowanie akarycydów, utrzymanie odpowiednich warunków uprawy, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się szkodnika.

 • Przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi)

Opis: Roztocza powodujące żółknięcie i opadanie liści, osłabiające drzewa i zmniejszające plony. Zwalczanie: Akarycydy, mycie drzew wodą pod wysokim ciśnieniem, aby usunąć szkodniki.

 • Pryszczarek jabłoniak (Dasyneura mali)

Opis: Larwy tego szkodnika, żerują na najmłodszych liściach drzew, powodując ich wyginanie na brzegach i zaróżowienie.

 • Owocnia jabłkowa (Hoplocampa testudinea)

Szkodniki jabłoni – przykładowe substancje używane do zwalczania

 • Insekticydy (np. Chlorantraniliprol, Tebufenozide)
 • Oleje parafinowe, Insekticydy (np. Spirotetramat)
 • Mydło potasowe, Insekticydy (np. Pirimicarb)
 • Akarycydy (np. Abamektyna, Spirodiklofen)

Podsumowując, ochrona jabłoni przed szkodnikami to kluczowy element efektywnego zarządzania sadami. Regularne monitorowanie oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin pozwala na utrzymanie zdrowia drzew i wysokiej jakości plonów. W przypadku zwalczania szkodników ważne jest stosowanie preparatów zgodnie z zaleceniami oraz monitorowanie ich skuteczności, aby zapewnić optymalną ochronę i minimalizować wpływ na środowisko.

Szkodniki jabłoni, a konsekwencje niewykonania zabiegów ochronnych

Niewykonywanie zabiegów ochronnych w sadach jabłoni może prowadzić do wielu negatywnych skutków, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 1. Spadek Plonów – Szkodniki takie jak owocówka jabłkóweczka mogą bezpośrednio uszkadzać owoce, co prowadzi do znacznego spadku plonów.
 2. Obniżenie Jakości Owoców – Infestacja szkodnikami, takimi jak mszyca jabłoniowa czy przędziorek owocowiec, może obniżyć jakość owoców, czyniąc je mniej atrakcyjnymi dla konsumentów.
 3. Osłabienie Drzew – Długotrwała obecność szkodników prowadzi do osłabienia drzew, co może skutkować mniejszą odpornością na choroby oraz mniej obfitym kwitnieniem i owocowaniem w kolejnych latach.
 4. Straty Ekonomiczne – Niższe plony i gorsza jakość owoców bezpośrednio przekładają się na straty finansowe dla sadowników.
 5. Zwiększone Ryzyko Chorób – Osłabione przez szkodniki drzewa są bardziej podatne na różnego rodzaju choroby, co może prowadzić do konieczności stosowania dodatkowych zabiegów chemicznych, zwiększając koszty produkcji. Zwiększone ryzyko występowania chorób może doprowadzić do raka jabłoni.

Inne zagrożenia dla sadów

Oprócz szkodników, sady jabłoni są narażone na inne zagrożenia, które mogą wpływać na ich zdrowie i plonowanie:

 1. Choroby Grzybowe:
  • Choroby takie jak parcha jabłoni, mączniak jabłoni, sucha zgnilizna, szara pleśń czy rak kory mogą prowadzić do znacznych strat w plonach i osłabienia drzew.
 2. Niekorzystne Warunki Klimatyczne:
  • Przymrozki wiosenne, susza czy grad mogą uszkadzać kwiaty, owoce oraz liście, wpływając na jakość i ilość plonów.
 3. Niewłaściwe Nawożenie:
  • Brak odpowiedniego nawożenia lub jego nadmiar może prowadzić do zaburzeń wzrostu i rozwoju drzew, obniżając ich odporność na szkodniki i choroby.

Ochrona jabłoni przed szkodnikami i innymi zagrożeniami to kluczowy element efektywnego zarządzania sadami. Regularne monitorowanie oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin pozwala na utrzymanie zdrowia drzew i wysokiej jakości plonów. W przypadku zaniedbania zabiegów ochronnych, sadownicy muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami, które mogą znacznie obniżyć rentowność uprawy jabłoni. Należy również stosować produkty zapobiegające chorobom grzybowym takimi substancjami jak kaptan, siarka, mrówczan wapnia czy miedź.

Wpis ma charakter informacyjny.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Środki ochrony roślin mogą nabywać jedynie osoby pełnoletnie oraz – w przypadku środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych  – osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 340 z późn. zm.), w tym osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ