Chowacz w rzepaku – jak go zwalczyć?

Rzepak, jedna z najważniejszych upraw w rolnictwie, często podlega atakom różnorodnych szkodników, które mogą znacząco wpłynąć na plony i jakość plonów. Wśród najgroźniejszych szkodników rzepaku znajdują się chowacze, a mianowicie chowacz czterozębny, podobnik, brukwiaczek czy chowacz galasówka.

1) Chowacz czterozębny

 • Opis: Gąsienice tego szkodnika atakują liście i pąki kwiatowe rzepaku. Może powodować znaczne straty w plonach.
 • Występowanie: Występuje głównie w okresie wegetacji rzepaku, najczęściej na plantacjach w niższych regionach Polski.
 • Rodzaje: W zależności od warunków pogodowych i typu gleby, populacja chowacza czterozębnego może różnić się.
 • *zdjęcie poglądowe (źródło: wikipedia)
chowacz_rzepak

2) Chowacz podobnik

 • Opis: Gąsienice chowacza podobnika żerują na liściach i pąkach kwiatowych rzepaku, powodując ich zniszczenie.
 • Występowanie: Ten szkodnik występuje głównie na terenach o umiarkowanym klimacie, szczególnie w okresie wiosennym.
 • Rodzaje: W zależności od warunków środowiskowych i lokalizacji, chowacz podobnik może przybierać różne formy.

3) Chowacz brukwiaczek

 • Opis: Gąsienice tego szkodnika żerują na liściach, pąkach kwiatowych i strąkach rzepaku, powodując ich zniszczenie i obniżenie plonów.
 • Występowanie: Chowacz brukwiaczek jest często spotykany na obszarach upraw rzepaku w całej Polsce, szczególnie w okresie letnim.
 • Rodzaje: W zależności od warunków środowiskowych i sezonu, populacja chowacza brukwiaczka może się różnić.

4) Chowacz galasówek

 • Opis: Ten szkodnik może powodować powstawanie galasów na pędach i liściach rzepaku, co prowadzi do zakłócenia procesów fotosyntezy.
 • Występowanie: Chowacz galasówek jest szczególnie aktywny w okresie wegetacji rzepaku, zwłaszcza w warunkach wilgotnych.
 • Rodzaje: W zależności od obszaru i warunków pogodowych, populacja chowacza galasówki może różnić się.
rzepak_szkodniki

Chowacz w rzepaku – substancje

Poniżej prezentujemy substancje, jakie można wykorzystać do zwalczania chowaczy w rzepaku. Zabiegi w zależności od częstotliwości występowaniu szkodników wykonujemy 1-2 zabiegi.

 • Cypermetryna 50g
 • Deltametryna 50g
 • Lambda-cyhalotryna 50g
 • Acetamipryd 100g + Lambda-cyhalotryna 30g
 • Flupyrodifuron 75g + Deltametryna-10g

Wpływ pogody na skuteczność zabiegów

Optymalne warunki pogodowe, takie jak ciepła i sucha pogoda, sprzyjają skuteczności zabiegów przeciwko szkodnikom rzepaku. W takich warunkach substancje chemiczne lepiej penetrują rośliny i są bardziej skuteczne w eliminacji szkodników.

Podsumowując, szkodniki rzepaku stanowią poważne zagrożenie dla upraw. Dlatego, ważne jest stosowanie skutecznych metod kontroli, takich jak zabiegi ochronne przy użyciu odpowiednich substancji chemicznych. Kluczowe jest również monitorowanie populacji szkodników oraz reakcja na zmieniające się warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na skuteczność zabiegów. Współpraca z doradcami rolniczymi oraz stosowanie zalecanych środków ochrony roślin są kluczowe dla ochrony plonów rzepaku i zapewnienia ich wysokiej jakości.

Skracanie rzepaku

Zbliża się termin na zabiegi skracania rzepaku. Ten zabiega ma na celu kontrolowanie wzrostu rośliny, poprawę jej struktury i zwiększenie plonów. Skracanie rzepaku ma na celu zapobiec jego „poleganiu”, a w efekcie osypywaniu, co jest szczególnie istotne w przypadku burz czy silnych wiatrów. Do tych zabiegów polecamy:

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Środki ochrony roślin mogą nabywać jedynie osoby pełnoletnie oraz – w przypadku środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych  – osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 340 z późn. zm.), w tym osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Warto przeczytać:

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ