Black Week 2021 – regulamin promocji

ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

„Black Week 2021 – Agroskład”

 

 1. Nazwa akcji

„Black Week 2021 – Agroskład”

 1. Nazwa podmiotu organizującego Promocję

Organizatorem promocji „Black Week 2021 –  Agroskład” jest firma PH „AGROSKŁAD” Wł. Jabłoński, J. Kaczuba sp. j. z siedzibą w: Józefin 39, 97-225 Ujazd,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000082092, zwana dalej Organizatorem.

 1. Zasięg geograficzny

Promocja organizowana jest na terenie całej Polski.

 1. Czas trwania Promocji

4.1 Trwa od 26.11.2021 do 03.12.2021 lub do wyczerpania zapasów materiału promocyjnego i dotyczy produktów ujętych w punkcie 6.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.

 • O wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator powiadomi poprzez swoją stronę internetową www.agrosklad.com.pl
 • Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.

 

 1. Uczestnicy promocji

5.1. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych, którzy w okresie trwania promocji zakupią w firmie PH AGROSKŁAD produkty objęte promocją i wymienione w punkcie 6.

5.2 Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek nieuregulowane należności wobec firmy PH Agroskład.

 

 1. Przydział towarów w promocji:

6.1. Do nabycia w sklepie części zamiennych w siedzibie firmy pod adresem: Józefin 39, 97-225 Ujazd oraz  w oddziale firmy pod adresem: Popów 16A, 99-400 Łowicz

 • Środek do czyszczenia, przeciw zamarzaniu oraz przygotowania na okres zimowy opryskiwacza 10L– 109zł/brutto
 • Zbiornik mobilny Fortis 400L – 2790zł/brutto
 • Sekator elektryczny Easy 80 z przedłużką 80cm – 3999zł/brutto
 • Siedzenie Grammer MAXIMO BLACK EDITION – 3499zł/brutto
 • Lampa błyskowa Ledowa ( kogut) – 99zł/brutto

6.2. Do nabycia w dziale maszyn w siedzibie firmy pod adresem: Józefin 39,97-225 Ujazd oraz w oddziale firmy pod adresem: Popów 16A, 99-400 Łowicz

 • Agregat ARES 3L/P 3,0m Unia – 2018 – wał packer, sprzęg do siewnika – cena 18.200 netto
 • Opryskiwacz BIARDZKI 600/15 – 2018 – zawór stało ciśnieniowy, sterownik OPTIMA 70 – cena 8.000 netto
 • Opryskiwacz 400/15 Jarmet – 2017 – belka podnoszona hydraulicznie – cena 5.600 netto
 • Opryskiwacz Ślęza 1500 Duet Unia – 2019 – dyszel skrętny, przystawka DUET, sterownik –cena 34.000 netto
 • Posypywarka piasku i soli PS-250 Pronar – 2017 – napęd hydrauliczny – cena 4.500 netto
 • Przenośnik ślimakowy T401/3 M-Rol – 2017 – cena 5.500 netto
 • Rozrzutnik obornika NV161/5 Pronar – 2016 – wałek szerokokątny, zasuwa hydrauliczna, błotniki metalowe – cena 80.000 netto
 • Siewnik do kukurydzy DELTA D K4 Unia – 2019 – talerzowy, sterownik PM-300 – cena 43.300 netto
 • Siewnik pneumatyczny AEROSEM 3002 Pottinger + kultywator FOX 300D Pottinger – 2019 – redlice talerzowe, kultywator talerzowy, wał gumowy – cena 162.900 netto
 • Siewnik rzędowy do poplonu  APV 120 – 2015 – cena 10.000 netto
 • Wóz paszowy EUROMIX I 870 Kuhn – 2018 – wysyp boczny – cena 73.500 netto
 • Zestaw uprawowo-siewny FENIX T 700/3D Unia – 2018 – talerzowy, wał packer, zespół dogniatająco-kopiujący, komputer R-14 – cena 67.000 netto

6.3. Do nabycia w oddziale firmy Agroskład pod adresem: Świętokrzyska 20, 95-080 Tuszyn

 • Vox Querra, klasa AC4, gr. 8mm V4-fuga 25lat gwarancji, kolory objęte promocją – Dąb Srebrny, Dąb Złoty, Dąb Naturalny Ciemny – 39,90 zł/m2
 • Villo Dąb Pirenejski, Cremona, klasa AC4, gr.  8mm – 29,90zł/m2
 • Villo Dąb Salt Lake , Alpejski, Craft Szary, klasa AC4, gr. 8mm V-4 Fuga – 34,90zł/m2

 

6.4. Do nabycia w dziale budowlanym w siedzibie firmy Agroskład pod adresem: Józefin 39, 97-225 Ujazd oraz w oddziale firmy pod adresem: Świętokrzyska 20, 95-080 Tuszyn

 • Czyszczenie magazynu – wyprzedaż klinkieru – cegły, daszki – już od 0,50 zł/szt

 

 1. Sposób wydawania towarów promocyjnych

Produkty zakupione w promocyjnych cenach będą wydawane w miejscu ich nabycia.

 1. Dane osobowe

9.1. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi, wypełniając dane do wystawienia faktury lub paragonu.

9.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Promocji jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Agroskład” Włodzimierz Jabłoński, Jacek Kaczuba sp.j. z siedzibą w Ujeździe 97-225, Józefin 39. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, jak również powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

9.3. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zrealizowania zamówienia.

9.4. Zgoda udzielana jest na czas trwania Promocji oraz czasu przewidzianego w regulaminie do rozpatrzenia reklamacji, który wynosi 14 dni od zakupu produktu objętego promocją.

9.5.Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji

10.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie sklepu internetowego www.agrosklad.com.pl.

10.4. Wzięcie udziału w Promocji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

 

 

Józefin dnia 26.11.2021

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ