Belenus w uprawie zbóż

Belenus w uprawie zbóż

Nawóz idealny pod zboża? Belenus®. Polihalit, czyli naturalny minerał, z którego jest wytworzony, zawiera aż cztery z sześciu pierwiastków niezbędnych do uzyskania maksymalnych plonów w uprawie zbóż, czyli siarkę, potas (w formie siarczanowej), magnez oraz wapń.  Jego unikalna technologia granulacji (Grind to Dust Nodens Technology™), pozwala na uzyskanie pełnej rozpuszczalności granulatu, a pierwiastki zawarte naturalnie w minerale uwalniają się do gleby stopniowo, zapewniając dostępność składników odżywczych dla roślin, aż do 3 miesięcy.

Najcięższym zadaniem w uprawie zbóż jest prowadzenie łanu w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany w warunkach polowych. Plon zboża określa liczba ziarniaków pozyskanych z m2  i masa ziarniaka (MTZ). Liczba ziarniaków jest budowana, aż do fazy dojrzałości wodnistej (BBCH 71), czyli przez większość okresu wegetacji. Natomiast masa ziarniaka tworzy się w fazie nalewania ziarna. Faza nalewania ziarna jest stosunkowo krótka, trwa kilka tygodni.

belenus-sklad

Składnikiem, który ma największy wpływ na plon ziarna zbóż jest azot, a zwłaszcza ten nagromadzony w źdźble (jest to aż ok. 80% azotu). Dlatego tak istotnym jest odpowiednie odżywienie zbóż azotem przed ruszeniem wegetacji (w przypadku jarych – przedsiewnie), poprzez fazę strzelania w źdźbło, aż do fazy kwitnienia.

Aby azot został pobrany i wykorzystany w celu osiągnięcia szybkiego wzrostu i wytworzenia mocnych źdźbeł, niezbędne jest również zapewnienie innych składników pokarmowych, takich jak:

  • fosfor
  • magnez
  • potas
  • wapń
  • siarka

Niedobór fosforu, magnezu i siarki znacząco spowalnia pobranie azotu. Skutkuje to silnym spowolnieniem wzrostu roślin. Wiosną należy zastosować ok. 30% dawki fosforu oraz 50% dawki magnezu (wyliczonej na podstawie spodziewanego plonu i zasobności stanowiska). Niedobory magnezu prowadzą do pogorszenia krzewienia, mniejszej liczby i masy ziarniaków oraz do gorszej jakości technologicznej ziarna.

Belenus a wiosenne nawożenie

Wiosenne nawożenie potasem jest zalecane, gdyż potas jest odpowiedzialny za wiele funkcji w roślinie. Podstawową funkcją, w kontekście składników pokarmowych, jest uczestniczenie w pobraniu szybko działającej formy saletrzanej azotu (NO3). Kolejną funkcją jest udział w gospodarce wodnej i transporcie asymilatów już w samej roślinie. Dodatkowo rośliny dobrze odżywione potasem lepiej znoszą przymrozki. W przypadku niedoboru potasu dochodzi do zmniejszenia ilości pędów i liczby kłosów. Faza krytyczną zapotrzebowania na potas jest faza strzelania w źdźbło. Potas zawarty w nawozie mineralnym Belenus® nie zawiera wiązań chlorkowych, w swojej budowie zawiera jedynie wiązania siarczanowe, ma to istotny wpływ na stan naszej gleby i jakość upraw. Zbyt wysokie stężenie tego pierwiastka prowadzi do obniżenia jakości i wielkości plonu.

belenus-porownanie

Jeżeli uprawiamy zboża na glebach lekkich, dobrą praktyką jest zastosowanie nawozu zawierającego wapń w swoim składzie. Wapń jest niezbędnym składnikiem uczestniczącym w budowie systemu korzeniowego oraz  ściany komórkowej. Rośliny, które są dobrze dokarmione wapniem będą miały lepiej rozwinięty system korzeniowy. W efekcie będą bardziej odporne na uszkodzenia, a co za tym idzie na choroby i szkodniki.

Belenus pod zboża

Zboża są dość wrażliwe na braki siarki. Dobrym przykładem pokazującym konieczność dobrego odżywienia siarką z pewnością jest jęczmień browarny.  Zapewnienie  odpowiedniego poziomu siarki  min. w tej uprawie korzystnie wpływa na wzrost liczby ziarniaków i przyspiesza proces gromadzenia azotu w ziarnie, szczególnie na wczesnym etapie nalania ziarna. To sprawia, że okres dojrzewania ziarniaków staje się dłuższy, co przekłada się na zwiększenie ilości zgromadzonej skrobi w samych ziarniakach. Taki scenariusz sprzyja osiągnięciu oczekiwanych standardów jakościowych ziarna jęczmienia browarnego, zachowując jednocześnie wysoki plon.

Świetnym rozwiązaniem uzupełniającym siarkę w technologii nawożenia, będzie zastosowanie nawozu marki GoudenKorrel® wytworzonego z polihalitu. Belenus®, bo o tym nawozie mowa, jest w całości wytworzony z tego minerału. W swoim składzie zawiera aż 42% SO3.

belenus-siarka

Zastosowanie Belenusa® pozwoli w pełni wykorzystać tak drogi i niezbędny azot. Siarka zawarta w tym nawozie korzystnie wpłynie na ilość i jakość ziarna oraz zwiększy w nim zawartość skrobi.  Ponadto Belenus® w swoim składzie zawiera takie pierwiastki jak wapń (19%), potas (12%), sód (6,5%) oraz magnez (5,5%). Wapń zapewni lepiej rozbudowany system korzeniowy oraz zwiększy odporność na uszkodzenia, choroby i szkodniki. Potas znacząco poprawi pobranie azotu oraz gospodarkę wodną rośliny, natomiast obecność magnezu wpłynie pozytywnie na krzewienie oraz jakość plonu ziarna.

Belenus® jako nawóz bezchlorkowy pozwala uniknąć efektu zasolenia, co pozytywnie wpływa na rozwój roślin już od samego początku. Warto nadmienić, że jest to nawóz, dzięki któremu nie ma procesu zakwaszenia, ponieważ ma neutralny odczyn  pH= 7,7. Ma to bardzo dobry wpływ na organizmy glebowe, które są odpowiedzialne za żyzność gleby.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze produktów najlepiej dopasowanych do Twoich potrzeb, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Źródło: GoudenKorrel

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ